Sdílení a spolupráce

50 citátů o sdílení, spolupráci a společenské změně

Článek z amerického originálu přeložil Michal Skala.

50 citátů o sdílení, spolupráci a společenské změně

Měnit společnost je velice obtížné. Změny mohou také děsit, protože představují skok do neznáma a riskantně narušují bezpečí zajetých kolejí. Někdy i ti nejoddanější (včetně mě samého) pochybují o tom, jak uskutečnit své sny, nebo jsou drceni zdánlivě nepřekonatelnými překážkami.

Když je naše odhodlání ohroženo momentální nepřízní nebo když ke svému vyjádření potřebujeme nějaký ten dokonalý citát, můžeme nalézt inspirující slova u velkých tvůrců změny. Následuje mých 50 nejoblíbenějších citátů na téma sdílení, které jsem posbíral za posledních 10 let a které mohou inspirovat vašeho vlastního vnitřního tvůrce změny. Doufám, že vám pozvednou náladu stejně jako mně.

Proč sdílíme

1. „Máme, co potřebujeme, pokud používáme to, co máme.“

— Edgar Cahn

2. „Neradujeme se z ničeho vlastního, pokud to nesdílíme.“

— Erasmus

3. „Sdílej své vědomosti. Je to způsob, jak dosáhnout nesmrtelnosti.“

— Jeho Svatost Dalajlama

4. „Vlastnění čehokoli neskýtá žádné potěšení, aniž bychom se o to podělili s ostatními.“

— Seneka

5. „Zázrak: Čím více sdílíme s druhými, tím více máme.“

— Leonard Nimoy

Proč spolupracujeme

6. „Základním zákonem lidských bytostí je jejich vzájemná závislost. Člověk je člověkem prostřednictvím druhých.“

— arcibiskup Desmond Tutu

7. „Jediné, čím se lidstvo vykoupí, je spolupráce.“

— Bertrand Russell

8. „Nikdy nepochybujte o tom, že by malá skupina přemýšlivých, odhodlaných lidí mohla změnit svět. Ve skutečnosti je to jediná věc, která ho kdy změnila.“

— Margaret Meadová

9. „Nemůžeme usilovat o úspěch jen pro sebe a zapomenout na rozvoj a prosperitu našeho společenství… Naše ambice musejí být dostatečně široké a zahrnovat touhy a potřeby ostatních. Jak kvůli nim, tak kvůli nám samým.“

— Cesar Chavez

10. „Mnoho rukou ulehčí práci.“

— John Heywood

11. „Budoucnost není místem, ke kterému kráčíme, ale které tvoříme. Cesty k ní nehledáme, ale vytváříme; a jejich vytvářením se proměňuje jak tvůrce, tak cíl cesty.“

— Peter Ellyard

12. „Nejvzácnějším zdrojem není ropa, kovy, čistý vzduch, kapitál, práce nebo technologie. Je jím naše ochota si naslouchat, učit se od sebe navzájem a pravdu hledat, nikoli ji prostě mít.“

— Donella Meadowsová

13. „Kdokoliv potřebuje pomoc od kohokoliv.“

— Bertolt Brecht

14. „Lidé žijí pod svou vzájemnou ochranou.“

— irské přísloví

Jak žít

15. „Žij jako mohutná řeka. “

— Buddha

16. „Ať jsi kýmkoli, ať jsi čímkoli, vyjdi z toho – ať už jsi solí země nebo jen bílým cukrem.“

— Alice Walkerová

17. „Co se týče veškerých iniciativních skutků, prolíná jimi elementární pravda: že v okamžiku, kdy se pevně rozhodnete, Prozřetelnost se pohne také.“

— W. H. Murray

18. „Idealisté a vizionáři, dostatečně blázniví, aby hodili opatrnost za hlavu a vyjádřili svou vášeň a víru některou krajností, postrčili lidstvo kupředu a obohatili svět.“

— Emma Goldmanová

19. „Tvrdí nám, že opravdové štěstí spočívá v tom, že vyjdeme ze sebe. Ale nejde jen o to, že vyjdeme – musíme venku i zůstat a abychom to dokázali, musí nás stravovat nějaký vyšší cíl.“

— Henry James

20. „Největším objevem mé generace je, že lidská bytost může změnit svůj život změnou postoje své mysli.“

— William James

21. „Abychom dali do pořádku svět, musíme dát do pořádku nejprve stát; abychom dali do pořádku stát, musíme dát do pořádku rodinu; abychom dali do pořádku rodinu, musíme rozvíjet svůj osobní život; abychom rozvinuli svůj osobní život, musíme nejprve napravit svá srdce.“

— Konfucius

22. „Tvou prací je objevit tvou práci a pak se jí celým svým srdcem odevzdat.“

— Buddha

23. „Je to vitalita, životní síla, která se tvým prostřednictvím mění v akci. A protože tu nikdy nebyl a nikdy nebude druhý takový, jako jsi ty, je její projev jedinečný a pokud ji zablokuješ, nebude nikdy existovat skrze jakékoli jiné médium a bude ztracena.“

— Martha Grahamová

24. „Lidé přicházejí na tento svět a uvědomují si prostou pravdu: Musíme najít náš příběh v tomto velkolepém eposu bytí.“

— Brian Swimme

25. „Život nespočívá v tom se najít. Život spočívá ve vytvoření sebe samého.“

— George Bernard Shaw

26. „Nejsi tu jen proto, aby sis vydělal na živobytí. Jsi tu proto, aby svět žil bohatším životem, s větší vizí, s krásnější nadějí a úspěchem. Jsi tu proto, abys svět obohatil, a zbídačuješ sebe, zapomínáš-li na tento účel.“

— Woodrow Wilson

27. „Odvaha je svoboda a svoboda je radost. Buď plně tím, kým jsi, a nech svět, ať si na tebe zvykne, a on si zvykne, to si piš! Najdi si společnost milujících přátel, kteří podpoří tvůj neustálý rozkvět a růst, což je běh na celý život.“

— Doris „Granny D“ Haddocková

28. „Můžeš-li něco učinit či o tom sníváš, začni s tím. Odvaha má v sobě genialitu, moc a kouzla.“

— Johann Wolfgang von Goethe

29. „Cokoli by ledaskdo druhý udělal stejně jako ty, nedělej to. Cokoli by někdo druhý proslovil stejně jako ty, neříkej to; cokoli by někdo jiný napsal stejně jako ty, nepiš to. Buď věrný tomu, co se nachází pouze v tobě a nikde jinde – a tak se staneš nepostradatelným.“

— Andre Gide

30. „Život je příliš drahocenným na to, abychom se na něj dívali jako na sportovní utkání. Nejsme už pouhými fanoušky, co fandí vítěznému týmu. Jsme týmem. Jsme dospělí. Pravda je to, v co věříš a teď je ta správná chvíle se jí oddat se vším svým respektem, zvídavostí a soucitem.“

— Vicki Robinová

31. „Žij jako by všichni tvoji předkové žili znovu skrze tebe.“

— z antického Řecka

Síla společenství

32. „Jsme lapeni do sítě vzájemnosti, ze které není úniku; společně pod jedním šatem osudu.“

— Martin Luther King, Jr.

33. „Z celé doby, po kterou obývá lidstvo tuto planetu, jsme z 99 % žili v kmenech po 12 až 36 lidech. Pouze v dobách války či v současnosti, což je psychologický ekvivalent války, převažuje nukleární rodina, protože je nejpohyblivější jednotkou, která dokáže zajistit přežití druhů. Ale pro plný rozkvět lidského ducha potřebujeme skupiny, kmeny.“

— Margaret Meadová

34. „Pro příběh lidského rodu je mnohem příznačnější úsilí spolu vyjít než násilné spory, třebaže tím druhým vznikají knihy o historii. Násilí je vlastně výjimkou. Lidský rod přežil díky spolupráci, nikoli agresi.“

— Gerard Vanderhaar

35. „Bez společenství není osvobození.“

— Audre Lorde

36. „Až když přestaneme přemýšlet v první řadě o sobě a sebezáchově nás samých, podstupujeme vpravdě heroickou proměnu vědomí.“

— Joseph Campbell

37. „Předivo společenství nejsou pouze laskavé a nepřesné historky o triumfu civilizace. Sociální kapitál má měřitelně a prokazatelně obrovsky pozitivní dopad na náš život… Dělá nás chytřejšími, zdravějšími, bohatšími, přináší více bezpečí a jsme schopni lépe spravovat spravedlivou a stabilní demokracii.“

— Robert Putnam

38. „Pokud jste přišli, abyste mi pomohli, pak mrháte svým časem. Pokud jste ale přišli proto, že je vaše osvobození spojeno s tím mým, pak pojďme spolupracovat.“

— Lilla Watsonová

39. „Nikdy nejste tak silní, abyste nepotřebovali pomoc.“

— Cesar Chavez

Nezbytná potřeba společných statků

40. „Pokud nás internet něco naučil, tak to, že velká hodnota plyne z klíčových zdrojů, které jsou otevřené a veřejné a na kterých mohou lidé volně stavět dle své libosti.“

— Lawrence Lessig

41. „Dobro, které si zajistíme pro sebe, je ošidné a nejisté do té doby, dokud není zajištěno a vtěleno do společného života.“

— Jane Addamsová

42. „Společně užívané je východiskem k obnově. Až do teď jsme trávili více času vzdorováním než obnovováním.“

— Alberto Villarreal, zakladatel uruguayské socio-ekologické sítě

Začni revoluci

43. „Nejlepší způsob, jak předpovídat budoucnost, je tvořit ji.“

— Alan Kay

44. „Ty buď tou změnou, kterou si přeješ vidět ve světě.“

— Mohandas Gandhi

45. „Tajemství změny tkví v zaměření celé tvé energie nikoli na boj se starým, ale na vytváření nového.“

— Sokrates

46. „Nikdy věci nezměníš tím, že budeš bojovat s existující realitou. Abys něco změnil, vytvoř nový model, který učiní ten stávající zastaralým.“

— R. Buckminster Fuller

47. „Abychom se vyléčili, musíme vstát z hrobů a svléci rubáše. Nikdo to nemůže udělat za druhé – je to soukromá záležitost, která se nejlépe dělá kolektivně. Musíme zemřít jako jednotlivá ega a znovu se zrodit v hejnu, neodděleni a nezhypnotizováni, ale jako samostatní a zároveň spojeni.“

— Henry Miller, trilogie Růžové ukřižování

48. „Moc nesídlí v institucích, ale ani ve státě nebo velkých korporacích. Nachází se v sítích, které strukturují společnost.“

— Manuel Castells

49. „Existuje tisícovka lidí, kteří osekávají větve zla, na jednoho, který udeří na jeho kořen.“

— Henry David Thoreau

50. „Mechanismus naší vlády je ze všech stran velmi těžce zkoušen zuřivci, kteří tak zamořují zdroje veřejného diskurzu. Nemusíme se k tomuto špinavému úsilí přidávat. Nestyďte se být poctivými a otevřenými. Buďte směle etickými. Buďte neústupně zdvořilými.“

— Roger Mack