Honičky, lekačky, Schovky, Vybiky, ...

Autoři z Pražské skupiny školní etnografie se věnují dětským hrám na sbírce 1600 záznamů od 1. do 9. třídy. Jedná se o sbírku tzv. her tradičních, folklorních, které školní děti reálně hrály v letech 1995-2000.

Čtenář, který se o hry školních dětí doposud hlouběji nezajímal, bude zřejmě překvapen jak jejich rozmanitostí, tak objevnými souvislostmi, které mu autoři ve svých výkladech nabízejí k úvahám. Pro učitele, kteří o dětských školních hrách dobře vědí a leckdy se stávají jejich víceméně nedobrovolnými aktéry, může tato kniha mít kromě odborného přínosu i půvab příběhů důvěrně známých míst.

Katalog.pdf

Obsah


1. TEORIE HRY

1.1 Významní autoři u nás

1.1.1 Johan Huizinga

1.1.2 Roger Caillois

1.1.3 Eugen Fink

1.2 Současné pojetí hry jako takové ("play"): Brian Sutton-Smith

1.3 Definice hry ("play")


2. DĚTSKÁ HRA

2.1 Jean Piaget

2.2 Daniil Eľkonin

2.3 Psychoanalytická inspirace: Sigmund Freud a Lili Pellerová

2.4 Etnografie: Dana Bittnerová a problémy třídění


3. PŘECHOD K NAŠÍ SBÍRCE: TŘÍDĚNÍ OPIEOVÝCH

3.1 Předběžné poznámky

3.2 Přehled her Opieových

3.2.1 Chasing Games = Honičky

3.2.2 Catching Games = Chytačky

3.2.3 Seeking Games = Schovky

3.2.4 Hunting Games = Lovy

3.2.5 Racing Games = Závody

3.2.6 Duelling Games = Souboje

3.2.7 Exerting Games = Výdrže

3.2.8 Daring Games = Bravura (riskantní kousky)

3.2.9 Guessing Games = Hádanky

3.2.10 Acting = Horory

3.2.11 Pretending = Nápodoby

3.3 Fantazie ve hrách Opieových


4. HRY OD 1. DO 9. TŘÍDY: JEDEN VZOREK KLASIFIKOVANÝ DLE OPIEOVÝCH

4.1 Předběžné poznámky

4.2 Přehled her podle postupných ročníků (převážně za rok 95/96)

4.2.1 První třída

4.2.2 Druhá třída

4.2.3 Třetí třída

4.2.4 Čtvrtá třída

4.2.5 Pátá třída

4.2.6 Šestá třída

4.2.7 Sedmá třída

4.2.8 Osmá třída

4.2.9 Devátá třída

4.3 Test klasifikace Opieových a jeho efekt na katalog

4.3.0 Hry pudové vs. vztahové (identifikační a erotické)

4.3.1 Honičky (1. Chasing)

4.3.2 Chytačky (2. Catching)

4.3.3 Schovky (3. Seeking)

4.3.4 Lovy (4. Hunting); přítomnost autority a role pedagoga

4.3.5 Závody (5. Racing); otázka pozornosti

4.3.6 Souboje (6. Duelling)

4.3.7 Výdrže (7. Exerting) a školky (7*. Schooling); typické dívčí hry (školky a divinace)

4.3.8 Bravura (8. Daring) a Lekačky (8*. Shocking)

4.3.9 Hádanky (9. Guessing); společenské hry a sporty

4.3.10 Horory (10. Acting); otázka rituálu a acting out

4.3.11 Nápodoby (11. Pretending)

4.3.12 Trefování (12. Shooting)

4.3.13 Gender (13. Gender)

4.3.14 Hry jako takové a hry skupiny


5. KATALOG HER ŠKOLNÍCH DĚTÍ

5.1 Honičky (1. Chasing)

5.1.1 Stíhačky

5.1.2 Vybiky

5.1.3 Slapačky

5.2 Chytačky (2. Catching)

5.3 Schovky (3. Seeking)

5.3.1 Ukrývání (se)

5.3.2 Vražedný pohled

5.3.3 Před pedagogem

5.4 Lovy (4. Hunting)

5.4.1 S pedagogem

5.4.2 Mezi dětmi

5.5 Závody (5. Racing)

5.5.1 Postupy

5.5.2 Postřehy

5.5.3 Volné místo

5.6 Souboje (6. Duelling)

5.6.1 Boje

5.6.2 Parta a sbírky

5.7 Výdrže (7. Exerting)

5.7.1 Rovnováhy, stoje

5.7.2 Řetězy a hromady

5.7.3 Ruchy

5.7* Školky (7*. Schooling)

5.7*.l Dívčí školky

5.7*.2 Klučičí školky

5.7*.3 Společné školky

5.8 Bravura (8. Daring)

5.8.1 "Pravdy" a úkoly

5.8.2 (Rizika) poškození a sebepoškození

5.8* Lekačky (8*. Shocking)

5.8*.l Náhlý dotyk

5.8*.2 Ostatní (hlavně sebrání věci)

5.9 Hádanky (9. Guessing)

5.9.1 Spíše tradiční scénáře

5.9.2 Teritoria a terče (s tužkou)

5.9.3 Slovní hry

5.9.4 Karty a stolní hry

5.10 Horory (10. Acting)

5.10.1 Tradiční dramata

5.10.2 Stigmatizace, ostrakismus, šikana

5.10.3 Jiné

5.11 Nápodoby (11. Pretending)

5.11.1 Textová a grafická tvorba

5.11.2 Škola explicitně (bez znázornění scénářem se zvířátky)

5.11.3 Rodina, rodiče, rodičovství explicitně

5.11.4 Zvířátka a jiní tvorové

5.11.5 Malé iluze a "morfování"

5.11.6 Větší scénáře a role - vkus a styl

5.12 Trefování (12. Shooting)

5.12.1 Štěstí, hazard

5.12.2 Vržení (podklouznutí nebo smýknutí) tužky

5.12.3 Další (často sporty)

5.13 Gender (13. Gender)

5.13.1 "Společenské" hry

5.13.2 Spatřit, sáhnout, táhnout

5.13.3 Tábory (často kritika opačného pohlaví)

5.13.4 Párování a výběry


6. STATISTIKA HER

6.1 Celkový přehled her v souboru

6.2 Vývojové parametry her a hraní

6.2.1 Leviatan

6.2.2 Supertřída

6.2.3 Profily postupných ročníků

6.2.3.1 První ročník

6.2.3.2 Druhý ročník

6.2.3.3 Třetí ročník

6.2.3.4 Čtvrtý ročník

6.2.3.5 Pátý ročník

6.2.3.6 Šestý ročník

6.2.3.7 Sedmý ročník

6.2.3.8 Osmý ročník

6.2.3.9 Devátý ročn ík

6.2.4 Vývojové profily kategorií a rubrik

6.2.4.0 Možnosti "faktorů "

6.2.4.1 Honičky

6.2.4.2 Chytačky

6.2.4.3 Schovky

6.2.4.4 Lovy

6.2.4.5 Závody

6.2.4.6 Souboje

6.2.4.7 Výdrže

6.2.4.7* Školky

6.2.4.8 Bravura

6.2.4.8* Lekačky

6.2.4.9 Hádanky

6.2.4.10 Horory

6.2.4.11 Nápodoby

6.2.4.12 Trefování

6.2.4.13 Gender


7. EXPOZICE HER ŠKOLNÍCH DĚTÍ

7.1 Dotknout se

7.1.1 Kecárny

7.1.2 Oční kontakt

7.1.3 Na rozesmávání

7.1.4 Na lekání

7.1.5 Ošahávačka

7.1.6 Na blbečka

7.1.7 Provokace autority

7.1.8 Flaška

7.1.9 Na pravdu

7.1.10 Kuba řekl

7.1.11 Kdo má rád, co má rád

7.2 V dotyku tělo na tělo

7.2.1 Zápas

7.2.2 Na praní

7.2.3 Šikana

7.2.4 Čmáraná

7.2.5 Páka

7.2.6 Palcovaná

7.2.7 Maso

7.2.8 Ohníček

7.2.9 Na plácanou

7.2.10 Kohoutí zápasy

7.2.11 Zápasy na koních

7.2.12 Koníček

7.2.13 Král vysílá své vojsko

7.2.14 Obrana státu

7.2.15 Fronta

7.2.16 Vláček

7.2.17 Přetahování

7.2.18 Ragby

7.7.3 Skákání gumy

7.7.4 Točení

7.7.5 Skákání přes švihadlo

7.7.6 Tleskání

7.7.7 Šly tři opice do porodnice

7.7.8 Tanec

7.8 Kompozice objektu

7.8.1 Přebíraná

7.8.2 Tichá pošta

7.8.3 Kdo, kde, s kým - ruličky

7.8.4 Vydávání časopisu

7.8.5 Kreslení

7.8.6 Modely, stavebnice

7.8.7 Demolice

7.8.8 Slovní fotbal

7.8.9 Sbírání

7.8.10 Země, město

7.8.11 Scrabble

7.9 Hádání

7.9.1 Hádanka

7.9.2 Šibenice

7.9.3 Na řemesla

7.9.4 Ptáčku pípni

7.9.5 Mafie

7.9.6 Na schovávanou

7.9.7 Lupiči a policajti

7.9.8 Hledání pokladu

7.9.9 Pexeso

7.9.10 Lodě

7.9.11 Piškvorky

7.9.12 Židi

7.9.13 Dáma a šachy

7.9.14 Karty

7.9.15 Tipování

7.9.16 Kolotoč štěstí

7.9.17 Věštění

7.10 Fiktivní identity a příběhy

7.10.1 Na školu

7.10.2 Na rodinu

7.10.3 Na ovečky

7.10.4 Na panička

7.10.5 Boj

7.10.6 Dračí doupě

7.3 Vrh objektu - s dotykem na tělo

7.3.1 Vybíjená

7.3.2 Houbovaná

7.3.3 Koulování

7.3.4 Stříkaná

7.3.5 Střílená

7.3.6 Házení prasátek

7.3.7 Horký brambor

7.3.8 Trpaslík

7.3.9 Na jelena

7.3.10 Na třetího

7.3.11 Fotbal

7.3.12 Hokej

7.3.13 Basketbal

7.3.14 Ping-pong

7.3.15 Volejbal

7.4 Vrh objektem - na dráze

7.4.1 Čára

7.4.2 Pogy

7.4.3 Hod do koše

7.4.4 Házení do terče

7.4.5 Válka

7.4.6 Dráha

7.5 Běh - s dotykem na tělo

7.5.1 Honička

7.5.2 Baba

7.5.3 Psí honička

7.5.4 Krvavé koleno

7.5.5 Slepá bába

7.5.6 Mrazík

7.5.7 Šlapaná

7.5.8 Honěná se dvěma domečky

7.5.9 Rybičky a rybáři

7.5.10 Hloupá kuchařka

7.6 Běh - na dráze

7.6.1 Závod

7.6.2 Jízda po zábradlí

7.6.3 Cukr, káva, limonáda

7.6.4 Honzo vstávej

7.6.5 Molekuly

7.7 Kompozice pohybu - žonglování a rytmika

7.7.1 Míčová školka

7.7.2 Skákaní panáka

7.10.7 Člověče nezlob se

7.10.8 Karty magie

7.10.9 Domeček

7.10.10 Útěk z družiny

7.10.11 Na povolání

7.10.12 Na milence

7.10.13 Na víly

7.10.14 Koso šoula