Co dělat s knihou

103 aktivit než se pustíte do/během/po čtení

Jim Burke

Zdroj: http://www.readingrockets.org/article/103-things-do-beforeduringafter-reading


V tomto článku se seznámíte s příklady interaktivních činností, jejichž prostřednictvím můžete děti více vtáhnout do příběhů, které čtou.

Pracovní verze: překlad pro Garriguovi hraničáře

Pantomima

Sehrajte scénku dle vaší volby nebo na přání třídy.

Dramatický monolog

Vytvořte monolog pro konkrétní postavu konkrétní scény. Co si v daném okamžiku myslí/co cítí? Proč?

Dramatický monolog

Vytvořte monolog pro postavu knihy, která se ocitne mimo knihu. Kde je? Proč? Co si myslí?

Vizitková knížka

Napište příběh co nejpoutavějším způsobem na papír velikosti navštívenky.

Pohled

Napište o této knize příteli, autorovi nebo postavě knihy. Napište pohled, jako kdybyste byli postavou knihy nebo autorem a psali sami sobě.

Kartograf

Nakreslete mapu prostředí, ve kterém se kniha odehrává.

Filmař

Napište jednostránkový „marketingový“ text producentovi, ve kterém vysvětlíte, proč by tento příběh byl nebo nebyl filmový trhák.

Trailer

Upoutávky na film vždycky ukáží v rychlém sledu nejlepší momenty filmu, které v nás vyvolají chuť se na film podívat – sestavte storyboard nebo vyprávějte scény pro váš trailer. Zaměřte se na slovesa.

Billboard

Stejně jakou v případě filmu vezměte nejpoutavější scénu(y) a vytvořte reklamu.

Přídavná jména - přídomky

Vyberte pět přídavných jmen pro danou knihu nebo postavu(y) a vysvětlete, jak na ně pasují.


Koláž

Samostatně nebo jako třída vytvořte koláž na základě témat nebo postav z knihy.

Haiku/Limerick

Vytvořte haiku nebo limerick o některé z postav.

CliffsNotes

Každý žák ať si vybere jednu kapitolu a vytvoří stručný přehled ve formátu CliffsNotes (http://www.cliffsnotes.com/literature).

Kulatý stůl

Dejte žákům možnost mluvit o tom, co je na knize fascinuje, otravuje, mate.

Tichý kulatý stůl

Jediné pravidlo zní, že učitel nesmí mluvit během času vymezeného na diskusi třídy o knize.


Konverzace beze slov

Žák napíše na papír něco o příběhu a pošle to dalšímu žákovi, který na to zareaguje. Každý další účastník „mluví“ ke všem, co se zapojili/ o všem, co bylo zmíněno předtím.

Akvárium

Improvizovaně nebo podle plánu se dva až čtyři žáci posadí doprostřed kruhu a mluví o textu. Třída pozoruje jejich rozhovor a pak se v kruhu prostřídají.

Filmová recenze

Žáci napíšou recenzi na film natočený podle příběhu (nebo o něm diskutují).

Milý autore

Po přečtení knihy, žák(žáci) napíše(í) autorovi prostřednictvím vydavatele (který dopisy vždy předává).

Surfování na netu

Před tím, než se dáte do čtení, nebo v jeho průběhu / po něm se podívejte na internet a zjistěte, co se tam dá najít o knize, autorovi nebo tématu.


Inspirace

Podívejte se na film inspirovaný příběhem (např. Fanny a Alexandr je film inspirovaný Hamletem) a porovnejte je / postavte je do protikladu.

Časová osa

Sestavte časovou osu, která bude zahrnovat jak události z románu, tak také historická fakta dané doby. Zkuste použít nalepovací (post-it) lístečky na bílé tabuli nebo balicím papíru!

Mandala

Vytvořte mandalu s různými úrovněmi k propojení různých aspektů knihy, jejího historického období a kultury.

Fólie do projektoru

Opište části textu na fólii do projektoru. Žáci doplní fixem svoje poznámky a pak předstoupí před třídu, aby ji seznámili se svojí interpretací.

Genderové proměny

Přepište scénu a změňte pohlaví postav, abyste ukázali, jak by se mohly zachovat jinak (např. Pán much). Můžete také uspořádat kulatý stůl na téma genderových rozdílů.


Představte si to

Přineste ukázky umění, které se vztahují k době nebo tématu knihy. Porovnávejte, popisujte a diskutujte.

Dětské knihy

Přineste dětské knihy na související témata a přečtěte je třídě nahlas.

Sestupte o úroveň níž

Přepracujte mýtus nebo jiný příběh pro mladší čtenáře. Přepracujte jej do podoby knížky pro děti nebo dramatické adaptace formou videa nebo naživo.

Nakreslete to!

Převeďte kapitoly do storyboardů a komiksů. Nakreslete klíčovou scénu kapitoly a vysvětlete její význam a děj.

Knižní klub Oprah

Staňte se moderátorem talk show: žáci hrají moderátora, autora a obsazení postav. Nechte diváky klást otázky.


Fikční přátelé

Kterou z postav byste chtěli mít za kamaráda? Proč? Co byste spolu dělali nebo o čem byste spolu mluvili?

Stav unie

Prezident chce národu doporučit nějakou knihu: řekněte mu o jedné důležité věci, kterou jste si při čtení této knihy uvědomili, a proč by ji měl doporučit.

Pohovorová otázka

Když dělám pohovor s kandidáty na pozici učitele, moje první otázka vždy zní: "Co čtete a baví vás to?"

Milý deníčku

Veďte si deník, jako byste byli postavou příběhu. Sepište události, které se v příběhu odehrály, a přemýšlejte o tom, jak vaši postavu ovlivnily a proč.

Rosencrantz a Guildenstern

Napište příběh nebo deník z pohledu postav, které nehrají v příběhu žádnou opravdovou roli, a ukažte, co vidí a co si myslí ze svého pohledu.

Improvizace

Postavte se před třídu nebo do akvária a zahrajte jakoukoli postavu, kterou na vás třída zavolá, a dělejte, cokoli vám řeknou. Bavte se.

Co kdyby

Napište nebo diskutujte o tom, jak by se příběh změnil, kdyby postavy byly někým jiným: knězem, byly by jiného pohlaví nebo rasy, jiného věku nebo by patřily k jiné sociální vrstvě.

Přerušované rozhovory

Vytvořte dvojice a střídejte se ve čtení textu. Kdykoli budete mít co říct o nějakém aspektu příběhu, přerušte toho, kdo čte, a diskutujte, ptejte se, přete se.

Nalezená poezie

Pečlivě zvolte části příběhu a vytvořte nalezenou báseň, pak ji přečtěte nahlas a diskutujte.

13 pohledů

Jako inspiraci si vezměte k ruce například Stevensovou báseň „Třináct pohledů na kosa“ a napište báseň, jejíž každá sloka nabídne jiný pohled na postavu nebo kapitolu.

Osobní inzerát

Co by konkrétní postava napsala do osobního inzerátu do novin? Po vyvěšení na tabuli diskutujte.

Holden se setkává s Hamletem

Co by jedna postava (nebo několik postav) z jednoho příběhu řekla(y) postavě z jiného příběhu, pokud by mohly spolu mluvit nebo si psát? Napište dialog, satiru nebo dopis.

Analýza postavy

Popište postavu jako psycholog nebo personalista: jaký/jaká je? Příklady? Proč je takový/taková?

Báseň formou dopisu

Napište báseň formou a hlasem dopisu: např. Phoebe píše Holdenovi z Kdo chytá v žitě.

Připište něco navíc

Najděte v příběhu „díru“, kdy postava na chvíli zmizí (není v záběru), a popište, co dělá, když ji nevidíme.

Woody Allen

Ve filmu Seber prachy a zmiz dělá Allen rozhovor s rodiči muže, který se stal bankovním lupičem. Napište imaginární rozhovor s přáteli a rodinou postavy, který by vám měl pomoci této postavě porozumět.

Rozhovor s autorem

Napište rozhovor nebo dopis, v němž postava příběhu klade autorovi řadu otázek a reflektuje své pocity ohledně toho, jak byla vytvořena.

Kuglemass

Woody Allen napsal příběh, v němž postava může hodit libovolnou knihu do stroje času a ten ho/ji přenese do knihy a daného období. Co byste dělali, říkali, mysleli si, pokud byste „odcestovali“ do příběhu, který právě čtete?

Stroj času

Místo toho, abyste se přenesli do knihy, napište scénu nebo příběh, v nichž postava(y) cestuje(í) z knihy do dnešního světa.

Biografie

Napište biografii jedné z postav, která vás nejvíc zajímá.

Autobiografie

Nechte postavu, která vás nejvíc zajímá, sepsat svoji autobiografii zahrnující období před tím než, během toho nebo po tom, co se příběh odehrává.

P.S.

Po dočtení příběhu napište epilog, v němž vysvětlíte – za použití jakéhokoli času a tónu, který používá autor – co se dál dělo s postavou(postavami).

Desková hra

Nechte skupiny vyrábět deskové hry založené na příbězích a pak si je zahrajte. Velká zábava je například s Odysseiou.

Životní graf

Podle zadání k vytvoření životního grafu do něj zaznamenejte události ze života postavy během příběhu a ohodnoťte jejich význam, následně se pusťte do diskuse o grafech.

Druhá šance

Mluvte nebo napište o tom, jak by se příběh změnil, kdyby se určitá postava v příběhu rozhodla jinak (např. kdyby Huck z knihy Huckleberry Finn neutekl?)

Propojení skrze poezii

Přineste básně, které se tematicky váží k příběhu. Zakomponujte je do diskuse. Použijte rejstřík poezie.

Odezva čtenáře

Vyberte nejdůležitější slovo/řádek/obraz/objekt/událost v konkrétní kapitole a vysvětlete svoji volbu. Svoji analýzu podpořte příklady.

Poznámky a citáty

Rozdělte papír svislou čárou na dvě poloviny. Na jednu napište důležité citáty a na druhé je okomentujte a rozeberte.

Milý spolužáku

Prostřednictvím e-mailu nebo jiného korespondenčního nástroje si navzájem napište o knize v průběhu čtení. Vytvořte tak písemnou konverzaci o knize.

Úvodní proslov na konferenci

Byl jste požádán, abyste představil autora knihy na konferenci učitelů češtiny. Co byste řekl/a? Sepište a předneste svoji řeč.


Zazpívej mi písničku

Napište o příběhu, postavě nebo události z knihy píseň/baladu.

Napište svůj vlastní příběh

Na základě témat v příběhu napište svůj vlastní příběh obsazený vašimi vlastními postavami a situacemi. K původnímu příběhu se nemusí nijak vztahovat, kromě tématu.

Shrnutí

Na kartičku 3 x 5 palců shrňte na jednu stranu, co se stalo. Na druhé straně kartičky analyzujte význam toho, co se stalo, a důvody, proč se to stalo.

Hlasité čtení

Jeden žák začne číst a pokračuje až do chvíle, kdy chce čtení předat někomu jinému. Vyvolá, koho chce, a daný člověk pokračuje ve čtení tak dlouho, jak chce.

Kvakerské čtení

Stejně jako na shromáždění kvakerů si jeden člověk stoupne a čte, pak se posadí a kdokoli, kdo chce pokračovat, na něj naváže a čte, jak dlouho se mu zlíbí... a tak dále.


Živá přehlídka mistrů

V Los Angeles v rámci této pozoruhodné události účastníci vytváří živý obraz znázorňující různé klasické malby. Několik lidí může zkusit ztvárnit nějakou scénu z knihy nebo hry. Třída pak může diskutovat o tom, co se v tomto lidském živém obraze odehrává.

Vytvořte živý obraz

Vytvořte živý obraz některé zvlášť důležité scény, jako například soudní síň nebo dům Ewellových v Jako zabít ptáčka.

Den v soudní síni

Použijte příběh jako východisko soudního řízení. Žáci mohou být svědky, přizvanými odborníky, soudcem, porotou, soudním zřízenec, reportérem… Velká legrace, která může trvat několik dní.

Obrana proti cenzuře

Představte si, že knihu, kterou právě čtete, napadla určitá zájmová skupina. Žáci musí napsat dopis, kterým budou knihu obhajovat. Pro podporu svých myšlenek použijí konkrétní doklady z knihy.

Volání po cenzuře

Abyste lépe porozuměli všem stranám sporu, představte si, že jste někým, kdo má pocit, že by tato konkrétní kniha neměla být čtena, a napište dopis, ve kterém budete argumentovat za její stažení.

Spekulace

Na základě všech informací, které jste zatím čtením příběhu získali, co si myslíte, že se stane, a proč si to myslíte?

Nějaké otázky?

Žáci sepíší seznam určitého počtu otázek, které je napadly ke konkrétní postavě nebo nějakému aspektu knihy. Tyto otázky použijte jako východisko pro diskusi třídy.

Spojitost s novinovými články

Vyzvěte žáky, ať si projdou noviny a časopisy a najdou články, které mají nějakou souvislost s tématy a myšlenkami v knize(knihách), kterou(é) čtete. Přineste tyto články a diskutujte o nich.

Skládačka

Rozdělte třídu do skupin, přičemž každá se zaměří na nějakou konkrétní oblast. Po nějaké době ať se prostřídají, tak aby vznikly nové skupiny, v nichž účastníci proberou, o čem si povídali v předešlé skupině.

Otevřená mysl

Nakreslete prázdnou hlavu a dovnitř nakreslete jakékoli symboly nebo slova nebo obrazy, které se honí hlavou postavě z příběhu. Navažte na to tím, že se písemnou formou nebo formou diskuse pokusíte vysvětlit více a prozkoumat reakce.


Dotazování

Žák předstoupí před třídu a předstírá, že je postava knihy nebo autor, a odpovídá na otázky třídy.

Nalepovací lístečky

Používají-li žáci školní knihu, do níž si nemohou vpisovat poznámky nebo dělat značky, vyzvěte je, aby měli vždy po ruce balíček nalepovacích post-itů, na které si můžou dělat poznámky.

Jen fakta, prosím

V roli reportéra se zeptejte žáků na základní otázky k rozvinutí diskuse: kdo, co, kde, proč, kdy, jak?

Strategie POP2Z

Při čtení učebnice nebo článku zkuste tuto strategii:

(P)rojděte si zadanou četbu nejdřív tak, že si ji jen zběžně pročtete;

pak formulujte (O)tázky tím, že všechny nadpisy a podnadpisy kapitol převedete na otázky, které máte při čtení zodpovědět;

potom (P)řečtěte zadanou část a pokuste se zodpovědět otázky, které jste formulovali;

nyní (Z)opakujte informace na základě toho, že se po přečtení zadaných částí přestanete dívat do textu a formulujete je vlastními slovy;

nakonec se (Z)novu vraťte k tomu, co jste přečetli, tím, že si znovu přečtete svoje otázky, názvy kapitol a zeptáte se sami sebe, na co odkazují, co znamenají.

Brainstorming/Vytváření sítě

Napište jméno postavy nebo jiné slovo doprostřed sítě. Vyzvěte žáky, ať říkají asociace, které je k nim napadají, a zapisujte je. Pak je vyzvěte, aby naznačili spojitosti mezi myšlenkami a diskutujte o nich nebo o nich napište.

Kulturní gramotnost

Zjistěte, co žáci už vědí, a zaměřte se na to, co potřebují znát před tím, než začnou číst příběh nebo jeho část.

Storyboard

Jednotlivě nebo ve skupině vytvořte storyboard pro kapitolu nebo příběh.

Interaktivní příběh

Máte-li ve skupině žáka, který je počítačový génius, požádejte jej, aby vytvořil multimediální, interaktivní verzi příběhu.

Kyberprůvodci

Podívejte se na internetu po virtuálních prohlídkách na základě knih, kterými se zabýváte.

Výjev

Podobně jako v živé přehlídce mistrů, jde tady o vytvoření scény-zátiší; pak někdo přijde a dotkne se různých postav, které ožijí a hovoří o scéně ze svého pohledu.


Audioknihy

V současné době existuje spousta vydání audioknih, o nichž učíme – některé dokonce v podání slavných hvězd, které je přetváří do podoby svébytného audio představení. Doporučte audioknihy žákům, kterým dělá čtení potíže, nebo části přehrajte ve třídě.

Vypnout zvuk!

Pusťte žákům video verzi knihy, kterou čtete – během toho, kdy film sledují, ale vypněte zvuk. Pak je vyzvěte, ať vypráví nebo si povídají nebo napíší o tom, co se děje, co herci prozrazují o příběhu svými gesty. Pak porovnejte, co jste viděli, s tím, co jste si přečetli.

Vyprávějte svoje vlastní čtení

Ukažte dětem, jak čtete text, tím, že jej budete číst nahlas a vždy se zastavíte, abyste vysvětlil/a, jak se s textem vypořádáváte v průběhu jeho čtení. Předveďte proces svého vlastního myšlení; děti často neví, jak proces myšlení „vypadá“.

Poezie z předem daných slov

Jestliže pracujete s nějakou básní, zvětšete ji na kopírce nebo na počítači a rozstřihejte ji na jednotlivá slova. Pak je umístěte do obálky a nechte žáky vytvářet z nich ve skupinách básničky. Pak o tom diskutujte za použití stejných slov pro různé texty. Pro tuto aktivitu se hodí tvrdší papír. (inspirace http://magneticpoetry.com/)

Vennův diagram

Použijte Vennův diagram k uspořádání svých myšlenek o textu během čtení. Rozdíly mezi dvěma knihami nebo postavami umístěte na opačné strany a podobnosti doprostřed.

Napište esej

S využitím některého z řečnických stylů napište esej, ve kterém vytvoříte smysluplná propojení mezi textem a vašimi vlastními zkušenostmi nebo jinými texty, které jste četli.

Úhel pohledu

Jak by se příběh změnil, kdybyste ho přepsali z jiného úhlu pohledu (např. z vyprávění v první osobě na vyprávění ve třetí osobě)? Zkuste to!

Denní vydání

Použijte román jako základ pro vaše příběhy, sloupky a úvodníky a vytvořte noviny nebo časopis, který bude založený nebo inspirovaný knihou, kterou čtete.

Vracejte se ve čtení zpátky

Občas se vraťte zpátky na začátek kapitoly nebo textu, abyste neztratili „celkový přehled“. To je důležité zejména, pokud máte na základě čtení zodpovědět nějaké otázky.

Orální historie

Jestliže čtete historický text, vyzvěte žáky, aby vyzpovídali někoho, kdo o tomto období nebo o tématu knihy něco ví.

Pozvaný mluvčí

Čtete-li knihu, která se zabývá tématem, jež by žákům mohl pomoci lépe pochopit nějaký odborník, pozvěte jej. Pro knihy pojednávající o válce zkuste veteránskou organizaci.

Vyprávění příběhů

Po přečtení příběhu se spojte s ostatními a převyprávějte příběh jako skupina, vybavte si ho popořádku, poskládejte jej společně a vysvětlujte si navzájem, když se někdo ztratí.

Vzájemné učení

Určený žák nebo skupina přečte část textu a přijde(ou) připravený(í), aby jej mohli třídě odprezentovat nebo je o něm učit. Následovat by měla diskuse pro objasnění.

Sestavte si vlastní test

Vyzvěte studenty, aby vytvořili vlastní testové otázky nebo otázky pro esej ohledně textu. To jim umožní zároveň přemýšlet o příběhu a připravit se na test, který se ho bude týkat.

Přepracování textu

Žáci přepíší báseň jako příběh, povídku jako báseň nebo hru. Všechna přepracování by pak měla být přečtena a prodiskutována, aby bylo patrné, jak fungují jednotlivé žánry.

Debaty

Žáci, kteří čtou kontroverzní texty nebo romány obsahující diskutabilní témata, jako například román 1984, by se měli pustit do debaty o daných tématech.

Literární kruhy

Žáci se schází ve skupinách, aby diskutovali o textu a pak o něm poreferovali třídě a otevřeli tak diskusi celé třídy.

To bylo předtím, tohle je teď

Po přečtení textu vytvořte seznam Před/Po, jehož prostřednictvím srovnáte, jak se určité postavy nebo města během příběhu proměnily/a. Následně diskutujte o důvodech.


Člověk při čtení hledá poučení, zábavu, napětí. Hlavně však hledá sebe. — Prokop Málek