Informační sebeřízení

Práce s informacemi není záležitostí jen znalostí pravidel kde a jakým způsobem nalézt informace a vhodným způsobem je zpracovat a prezentovat, ale také zde vystupuje složka sociální a psychologická. V dnešní době rychlých a moderních nástrojů na komunikaci nabývají na významu témata, která jsou spojená s bezpečností práce s ICT, informační etikou či informační hygienou. Člověk musí vědět, jakým způsobem se má chovat, aby neohrozil sebe ani druhé a mohl s nimi efektivně koexistovat v jedné společnosti. Spolupráce je totiž společenskou strategií, která je z hlediska profitu jednotlivce i celku nejvýhodnější.

Po přečtení následujícího materiálu byste měli:
 • znát základní pravidla bezpečného chování
 • zvolit bezpečné heslo
 • vysvětlit pojem digitální stopa a vědět jak ji minimalizovat
 • chápat význam informační etiky
 • formulovat postoje informační etiky a využít je při práci s informacemi
 • hodnotit etické paradoxy a formulovat názor na jejich řešení
 • chápat význam time managementu
 • umět využít alespoň jednu metodu řízení časuKonkrétně jsou kompetence k definování problémů rozvíjeny v následujících materiálech.

Myšlení

Při cvičení různých druhů myšlení si zdokonalujete tvorbu vlastních myšlenek, argumentů a nápadů. Na kreativní a kritické myšlení je kladen v dnešní době velký důraz, je často vyžadováno pro přijetí do zaměstnání a mnohdy se s různými úkoly zkoumajícími myšlení setkáte i při přijímacích pohovorech. Neméně důležité je při studiu.


Time management

Během studia i práce se setkáváme s celou řadou problémů, které nám způsobuje špatná organizace času (a mnohdy i prokrastinace). Díky tomuto modulu byste měli pochopit, jak začít organizovat svůj čas. Pokud by vás téma zaujalo, můžete využít nepřeberného množství knih a článků, které se této problematice věnují.

Nejdůležitější zdroje k tématu:

KOVÁŘOVÁ, Pavla. Ochrana soukromí na internetu z hlediska informačního vzdělávání. In Kovářová, Pavla. Trendy v informačním vzdělávání. 1. vyd. Zlín: VeRBuM, 2012. s. 71-83, 13 s. Neuveden. ISBN 978-80-87500-18-7.
Co vlastně soukromí na internetu znamená, ale také proč by toto téma měli řešit uživatelé i knihovny? Odpovědi na tyto otázky  dokládají nejen odkazy na legislativu a strategické dokumenty knihoven a organizací zaměřených na informační vzdělávání, ale také výsledky průzkumů v této oblasti. Na závěr jsou nastíněny různé možnosti, jak se může soukromí na internetu promítnout do běžného chodu knihovny a jakými způsoby lze zahrnout toto téma do lekcí informačního vzdělávání.
ČERNÝ, Michal. Informační etika I.: Úvod a význam. Metodický portál: Články [online]. 27. 02. 2012, [cit. 2012-08-20]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/14385/INFORMACNI-ETIKA-I-UVOD-A-VYZNAM.html>. ISSN 1802-4785.
Informační etika patří mezi témata, která jsou v gymnaziálním vzdělávání stále poněkud nedoceněná a možná i trochu opomíjená. Jde o poměrně mladou disciplínu, avšak stavějící na dlouhých tradicích klasické etiky, která se snaží hledat odpověď na to, jakým způsobem eticky správě pracovat s informacemi. Jde o první ze tří článků stručně popisujících informační etiku jako takovou přístupným a popularizujícím způsobem.
ALLEN, David. Mít vše hotovo: jak zvládnout práci i život a cítit se při tom dobře. Vyd. 1. Brno: Jan Melvil, 2008, 255 s. ISBN 9788090391284.
Nestíháte? Přetéká vám kalendář odsouvanými úkoly? Přemýšlíte v noci, na co jste kde zapomněli? Povalují se vám po stole hromádky nevyřízených písemností? Pokud jste na předchozí otázky odpověděli spíše kladně, tato kniha pro vás bude užitečná. Metoda GTD (Getting Things Done) od Davida Allena za vás samozřejmě práci neudělá. Ukáže vám ale cestu, jak si své úkoly vytřídit a naplánovat tak, abyste jejich plnění zvládali v klidu, bez stresu, a tedy maximálně efektivně.
 

Kurzy na MU

Pro lepší a hlubší pochopení si můžete zapsat následující předměty na MU:
 • FF:VIKBB41 Time management
 • FF:VIKBB39 Informační bezpečnost
 • FF:VIKBA23 Informační etika
 • FI:PV017 Bezpečnost informačních technologií 
 • FI:PV157 Autentizace a řízení přístupu
 • FI:PV222 Security Architectures
 • FI:PV181 Laboratory of security and applied cryptography I
 • FI:PV204 Laboratory of security and applied cryptography II

 

Rozšiřující zdroje

K dispozici jsou také rozšiřující materiály a seznam doporučených zdrojů:

Leave a Reply