Organizace poznatků

V tomto modulu se podíváme na to, jak se organizuje a kategorizuje tento svět. Organizace získaných poznatků je fází, kterou není dobré podceňovat či vynechávat. Usnadňuje nám další práci, dává věcem smysl a ukazuje jejich zařazení či důležitost. Uchování informací je bezpochyby podmínkou pro další rozvoj ve vědě, vzdělávání atd. Jen díky uchování informací je možné rozvíjet společnost a posouvat ji z informační společnosti ke společnosti znalostní. Pokud si představíte práci s informací jako proces, organizace a uchování informací by mohlo být jakýmsi můstkem mezi ziskem informací a jejich hodnocením a následným využitím.

Po přečtení následujícího materiálu byste měli:

 • získáte přehled, jak si zorganizovat svět kolem sebe.
 • budete umět rozčlenit a kategorizovat získané poznatky.
 • budete umět zálohovat data.
 • budete chápat význam třídění poznatků a jejich uchovávání v informační společnosti.
 • budete vědět, jak a proč organizovat čas a zvládat stres.
Konkrétně jsou kompetence k definování problémů rozvíjeny v následujícím materiálu.

Myšlenkové mapy

Myšlenkové mapy jsou nástrojem, který dokáže utřídit vaše myšlení. Mnoha lidem mapy pomohly v organizování, učení, kreativním i kritickém myšlení, plánování i v jiných záležitostech. Mapy umožňují mít celkový přehled o tématu a soustředit na jedno místo velké množství údajů. To vše potřebujete pro svůj studijní, pracovní i soukromý život. Pokud začnete používat mapy pravidelně, zjistíte, že se vám pracuje a přemýšlí lépe. Díky mapám vzniká velmi efektivní zápis myšlenek či faktů.Nejdůležitější zdroje k tématu:

Mezinárodní desetinné třídění - vybrané znaky. Národní knihovna České republiky. [online]. [cit. 2013-06-10]. Dostupné z: http://wwwold.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_Prehltra.htm.
Na stránce lze nalézt ukázku Mezinárodního desetinného třídění. Může sloužit nejen knihovnám, ale i široké veřejnosti jako příklad toho, jak lze třídit informace.

SimsMemorialLibrary. Organization of Knowledge bx. Youtube.com [online]. [cit. 2013-06-10]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=INmI1k-k8oA.
Youtube video je nahranou přednáškou v angličtině na téma Organization of Knowledge. Lze využít poslechu či sledovat prezentace.

DROBÍKOVÁ, Barbora. Hermeneutika, informační etika a organizace informací. PAIDEIA: Philosophical e-journal of Charles Univerzity [online]. Issue 1-2, Vol. IV, 2007 [cit. 2013-06-10]. Dostupné z: http://userweb.pedf.cuni.cz/paideia/download/hermeneutika.pdf.
Článek pojednává o vztahu hermeneutiky, informační etiky a organizace znalostí. Nastíněny jsou trendy v organizaci poznatků i zpracování informací z hlediska hermeneutiky a informační etiky.

Kurzy na MU

Pro lepší a hlubší pochopení si můžete zapsat následující předměty na MU:

 • FI:PV003 Architektura relačních databázových systémů 
 • FI:PB168 Základy databázových a informačních systémů
 • FI:PV063 Aplikace databázových systémů 
 • FI:PV062 Organizace souborů 
 • FF:VIKMA05 Organizace znalostí
 • FF:VIKBB14 Kognitivni psychologie
 

Rozšiřující zdroje 

K dispozici jsou také rozšiřující materiály a seznam doporučených zdrojů:

Leave a Reply