Komunikace

V tomto modulu se zaměříme na další dovednosti, bez kterých se neobejde žádný student vysoké školy, ale také žádný dobrý zaměstnanec. Poučíte se o tom, že získané informace musejí projít nelehkou cestou nejprve zapamatování, ukotvení v lidském mozku. Zjistíte, že informace se musejí dostat na povrch a být prezentovány prostřednictvím dobře zvolených verbálních i neverbálních komunikačních prostředků s cílem zanechat náležitou a předem zamýšlenou stopu v myslích a emocích posluchačů, publika.
Po prostudování tohoto modulu byste měli lépe chápat to, jak funguje lidský mozek ve vztahu k paměti, zvládat základy logické a věcné argumentace, kterou využijete nejen v době  studia vysoké školy při obhajování svých postojů, myšlenek a postupů v odborné práci, ale i v běžném osobním či pracovním životě, být poučeni o tom, jak správně komunikovat verbálně i pomocí „řeči těla“, účinně bojovat s trémou a získat dovednost přesvědčivě a s jistotou veřejně vystoupit s prezentací myšlenek a názorů.

Po přečtení následujícího materiálu byste měli:

 • znát a umět náležitě použít zásady verbální a neverbální komunikace,
 • být schopni logické argumentace,
 • argumentovat věcně, nikoliv osobně,
 • umět kvalitně veřejně prezentovat,
 • vědět si rady s trémou.

Konkrétně jsou kompetence ke komunikaci rozvíjeny v následujících materiálech.

Sociální sítě jako zdroj informací

Pokud hledáte informace k dané věci, nejčastějším místem hledání bývá Google či jiné vyhledávače, různé elektronické zdroje a knihy.K hledání informací lze přistupovat i dalšími způsoby. O vyhledávání informací obecně pojednává předmět FF: KPI11.V tomto modulu se podíváme na některé z nich. Zaměříme se na hledání informací online tam, kde obvykle nepátráte po informaci pro své vzdělávání, ale pro zábavu.Řekněme, že umíte hledat relevantní odborné zdroje ke svému oboru. Nebáli jste se použít knihovnu, elektronické informační zdroje MU (ezdroje.muni.cz), odborné portály. Není však třeba používat tyto zdroje pokaždé. Pokud si chcete rozšířit povědomí o svém oboru či zájmu, nemusíte ihned hledat odborné články v databázích. Stačí přistupovat k hledání kreativně (nebát se netradičních zdrojů) a naučit se výsledky kriticky hodnotit. V tomto modulu se tedy podíváme na informace ze sociálních sítích.

Storytelling

Příběhy se vyprávěly již ve starých dobách a vypráví se dodnes. Příběh pro vás může být příležitost, jak nejen oživit své zážitky nad pivem, ale také jak příběh přenést do prezentování, do psaní článků (např. na blog), do pracovních činností atd.Právě na prezentování pomocí příběhu se v tomto modulu zaměříme. Pokud se naučíte prezentovat pomocí příběhu, zaujmete své posluchače a pomůžete jim svůj příspěvek také pochopit. Zároveň díky příběhu zapojíte emoce a emotivní přednes si lidé spíše zapamatují.

Argumentace

S argumenty se můžete setkat kdekoliv: jsou nedílnou součástí médií,vyskytují se ve škole i v hospodě. Argumenty mohou být dobré i špatné aje důležité rozdíl mezi nimi rozeznávat. Argumenty totiž umí změnit vaše dosavadní mínění o věci.


Ústní projev

Modul o ústním projevu jsme zaměřili na rétoriku. Jelikož informací o rétorice můžete najít spoustu, v tomto materiálu jsme se rozhodli dát vám zajímavé tipy, jak se stát kvalitním řečníkem. Mnohé z tipů vychází z vlastních zkušeností a ze zdrojů, které pomohly nám. Věříme, že budou užitečné i pro vás a že si sami najdete ty tipy, které pro vás budou šité na míru.


Wikipedia

Princip wiki je rozšířený již po celém světě. Možnost editace obsahu využívají mnozí jedinci a tento způsob se velmi osvědčil. V tomto modulu vám chceme ukázat, jaké možnosti vám wiki přináší. Modul jsme zařadili z toho důvodu,že věříme v sílu sdílení informací a znalostí. Myslíme si, že nechávat si své znalosti pro sebe je škoda. Právě wiki je jednou z možností, jak můžeme své znalosti předat dál.


Nejdůležitější zdroje k tématu:

POKORNÝ, Lukáš. Formáty elektronických knih: specifika a popularita. Inflow [online]. 2012 [cit. 2013-07-12]. Dostupné z: http://www.inflow.cz/formaty-elektronickych-knih-jejich-specifika-popularita
Přečtete si článek Lukáše Pokorného Formáty elektronických knih: specifika a popularita, ve kterém naleznete zevrubný popis většiny formátů pro čtečky e-knih i s popisem toho, k čemu je dobré je využít.

JANOVSKÝ, Dušan. Jak psát web [online]. 2013 [cit. 2013-07-12]. Dostupné z: http://www.jakpsatweb.cz/
Pokud plánujete tvorbu vlastního webu nebo se jen chcete seznámit s HTML či kaskádovými styly, rozhodně by vašemu zájmu neměla uniknout obsáhlá stránka Jak psát Web odborníka Seznamu Dušana Janovského.

HAMILTON, Rick A., et al. Digital rights management. U.S. Patent No 7,937,328, 2011.
Ochrana knih pomocí DRM je dnes velice populární. Pokud jste ještě neviděli patent, můžete spojit příjemné s užitečným na ukázce, jak vypadá ten pro digitální řízení práv.

 

Kurzy na MU

Pro lepší a hlubší pochopení si můžete zapsat následující předměty na MU:
 •  FF:ESA132 Sémiotika a teorie komunikace 
 •  FF:LMKB407 Interkulturní komunikace
 •  LF:DSREz01 Rétorika. Kultura mezilidské komunikace. 
 •  PdF:VV8MP_Kom1 Komunikace se současným uměním 1
 •  PdF:SP_KOA1 Alternativní komunikace 1
 •  PdF:NJ_IKUK Interkulturní komunikace
 •  PdF:ZS1BK_KD Komunikační dovednosti 
 •  FF:PB12PB41 Pedagogika na Wikipedii 
 •  FF:RLB371 Křesťanství na Wikipedii 
 •  FF:RLB372 Křesťanství na Wikipedii: Tutorství

Rozšiřující zdroje

K dispozici jsou také rozšiřující materiály a seznam doporučených zdrojů:

Leave a Reply