Hledání informací

Ačkoliv se v době internetu může zdát, že hledání informací je hračkou, opak je pravdou. Čím více informací máme na dosah, tím hůř se v nich orientujeme. Proto považujeme za důležité, abyste se naučili rozeznávat jednotlivé typy zdrojů, odkud informace čerpat, abyste dokázali zhodnotit, který zdroj je pro vaši práci relevantní a kde ho můžete najít. Abyste našli přesně to, co potřebujete, je nutné také znát metody pro vyhledávání, které mohou výsledky hledání značně ovlivnit.
Elektronické informační zdroje (EIZ) jsou bohatým zdrojem kvalitních informací. Na síti je informací mnoho a je potřeba se v nich vyznat. My vám v tomto modulu přinášíme přehled, jaké zdroje můžete využít, a informace, kde je hledat. Ukážeme vám zdroje licencované a volně dostupné, ve kterých naleznete kvalitní informace. Ukážeme vám, kde publikují významní lidé, vědci, akademici, zdroje, ve kterých naleznete výsledky vědy a výzkumu a nejaktuálnější problematiku.
Nalézt na internetu přesně to, co chcete a potřebujete, skýtá v současnosti hned několik nesporných výhod – nejen, že vám efektivní vyhledávání pomůže výrazně uspořit čas, navíc si díky dobré orientaci v prostředí webu můžete zvednout vaše vlastní kompetence, které oceníte nejen vy při studiu, ale třeba i váš potencionální budoucí zaměstnavatel!

Po přečtení následujících materiálu byste měli:

 • uvědomit si důležitost informačních pramenů a jejich význam pro informační společnost,
 • umět vyhledávat v informačních pramenech/zdrojích,
 • znát základní informační zdroje a informace,
 • znát základní metody vyhledávání.
 • znát druhy EIZ,
 • mít orientační přehled o dostupných EIZ,
 • využívat vzdálený přístup k EIZ MU,
 • umět pracovat s EIZ a efektivně v nich hledat.
 • mít přehled o vývoji internetu a jeho služeb,
 • znát možnosti vyhledávání na webu,
 • umět rozlišit vyhledávací stroj, předmětový katalog a metavyhledávač,
 • efektivně nalézt obrazový dokument,
 • poznat nástroje vhodné pro vyhledávání zvuku.Konkrétně jsou kompetence k definování problémů rozvíjeny v následujících materiálech.

Jak se ptát a jak naslouchat

Mnoho důležitých a zajímavých informací se můžete dozvědět od lidí. Lidé jsou úžasným zdrojem informací. A tyto informace můžete získat mj. i tak, že se naučíte lidem naslouchat a v případě potřeb se jich ptát.

Mediální gramotnost

Média mají velký vliv na chování společnosti i jedince, na styl i kvalitu jeho života. Sdělení v médiích však mají různorodý charakter, jsou vytvářena různorodými lidmi, a tak výjimkou nejsou ani různé manipulace. Kvůli takto velkému vstupu médií do společnosti je důležité, aby lidé poznali povahu a podstatu jejich působení. Jedná se o kompetenci, které říkáme mediální gramotnost. Tato gramotnost je ve společnosti velmi nerovnoměrná, lidé si k mediální gramotnosti hledají cestu pomalu. Cílem tohoto modulu je přiblížit vám problematiku mediální gramotnosti a ukázat vám na příkladech, jak si sami můžete mediální gramotnost zlepšovat.

Wiki

Princip wiki je rozšířený již po celém světě. Možnost editace obsahu využívají mnozí jedinci a tento způsob se velmi osvědčil. V tomto modulu vám chceme ukázat, jaké možnosti vám wiki přináší. Modul jsme zařadili z toho důvodu, že věříme v sílu sdílení informací a znalostí. Myslíme si, že nechávat si své znalosti pro sebe je škoda. Právě wiki je jednou z možností, jak můžeme své znalosti předat dál.

Nejdůležitější zdroje k tématu:

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. III, Vyhledávání bibliografických podkladů. III.1., Dostupnost pramenů. III.1.1., Co považujeme ve vědecké práci za prameny, s. 71-77. ISBN 80-71981-73-7.
Autor v knize podává vyčerpávající, místy s humorným nadhledem napsaný rozbor problému, kterým se každoročně zabývají tisíce studentů a stovky učitelů všech druhů vysokých škol. Knihu ocení zejména studenti humanitních oborů, historie, literatury apod. Originál byl napsán roku 1977, takže některé rady jsou dnes samozřejmě zastaralé, např. psát práci na stroji nebo vytvořit si lístkovou kartotéku s bibliografickými údaji o knihách. Obsahuje ale i užitečné rady jak vybrat téma práce, jak komunikovat s vedoucím, jak psát a co naopak při tvorbě práce nedělat.

FABIÁN, Ondřej. Elektronické informační zdroje. Elektronické studijní texty [online]. 2009 [cit. 2013-06-10].  Dostupné z www: http://texty.jinonice.cuni.cz/studijni-texty/fabian-ondrej/fabian_01.pdf/view.
Skripta poskytují shrnující informace o elektronických informačních zdrojích, popisují vybrané služby a trendy. Kromě tradičních databází jsou do skript zahrnuty i e-archívy a repozitáře. Skripta jsou doplněna obrazovým materiálem. Skripta jsou přístupná přes heslo – lze využít přihlašovací údaje uživatelů Jednotné informační brány či přihlašovací údaje z Univerzity Karlovy, příp. je možné se zdarma zaregistrovat.

RING - Rukověť informačně gramotného studenta PdF MU: e-kurz [online]. [cit. 2013-06-10]. Brno: Masarykova univerzita. Dostupné na www: http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=632.
RING je projektem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Jedná se o kurz přístupný studentům a zaměstnancům Masarykovy univerzity a dalším akademickým pracovníkům (přihlašování přes eduIDcz). Kurz obsahuje několik modulů, pro téma Elektronických informačních zdrojů je významný modul Kde a jak hledat informace chytře. Obsahem je prezentace Krok po kroku databázemi a několik návodů práce s vybranými databázemi.

 

Kurzy na MU:

Pro lepší a hlubší pochopení si můžete zapsat následující předměty na MU:
 • FI:PA128 Similarity Searching in Multimedia Data 
 • FI:PA096 Seminář laboratoře vyhledávání a dialogu 
 • FI:PV229 Multimedia Similarity Searching in Practice

 

Rozšiřující zdroje

K dispozici jsou také rozšiřující materiály a seznam doporučených zdrojů:
 • V materiálu Speciální textové dokumenty si doplníte znalosti o méně rozšířené druhy dokumentů, které můžete využít při psaní odborné práce.
 • Primární a sekundární dokumenty rozšíří základní informace z povinného studijního textu. Po přečtení tohoto rozšiřujícího materiálu budete schopni spolehlivě identifikovat primární a sekundární pramen.
 • V textu Knihovní služby se seznámíte podrobněji se základními službami, které vám mohou poskytnout knihovny.
 • V textu Google a jeho nástroje vám přinášíme přehled nejpoužívanějších a nejzajímavějších nástrojů, které Google svým uživatelům nabízí. Většinu z nich využijete jak při studiu, tak v osobním životě.
 • WolframAlpha je unikátní vyhledávač, na nějž jsme odkazovali již v základním studijním textu. Abyste měli o jeho funkcích konkrétní představu, sestavili jsme obsáhlého praktického průvodce tímto nástrojem.
 • V kapitole Trendy, jsme se zmínili o sémantickém webu. Rozšiřte si své povědomí o něm díky textu Sémantický web.
 • V materiálu Úvod do počítačových sítí vám blíže ukážeme jaké struktury počítačových sítí existují, jak je možné je dělit. Ukážeme si princip fungování internetu na příkladu ISO-OSI modelu a také si představím nejznámější protokoly.
 • V materiálu věnovaném elektronickým knihám se dozvíte něco o základních technologiích a formátech, které se v této oblasti používají. Nechybí ani odkazy na základní zdroje nebo přehled trendů v oblasti.
 • Elektronické knihy vám přináší databáze Ebrary. Podívejte se, které jsou přístupné pro MU.
 • Vyzkoušejte si, co vše umí světově významná multioborová databáze EBSCO. Přinese vám plnotextové články, monografie, zprávy… A to vše i v češtině.
 • Oblíbená multioborová databáze Proquest vám umožňuje přístup do plných textů článků a zpráv z mnoha oborů.
 • V tomto materiálu se dočtete nejdůležitější informace o bibliografické databázi Web of Science. 

Leave a Reply