Centrum informačního vzdělávání na MU (CEINVE)

Projekt reaguje na aktuální potřebu sjednocení a koordinace aktivit souvisejících s informačním vzděláváním v rámci celé Masarykovy univerzity. Tato problematika je řešena individuálně a nemá podporu v žádném celouniverzitním centru. Záměrem projektu je iniciovat vznik funkčního moderního centra, které bude řešit informační vzdělávání komplexně a bude dostupné všem studentům MU.

Kromě studentů chce projekt podpořit i akademické a neakademické pracovníky univerzity, zejména vyučující a knihovníky. Díky zapojení fakultních knihoven bude možné předávat a sdílet informace a zkušenosti z kurzů informačního vzdělávání.

Projekt bude rozšiřovat a inovovat stávající e-learningové aktivity, týkající se práce s informacemi. Souběžně nabídne prezenční semináře a workshopy, zaměřené na praktické dovednosti. Rozsáhlé výzkumy budou měřit efektivnost těchto aktivit a vznikne kontaktní bod, který bude určen pro okamžité konzultace. Pro on-line spolupráci bude vytvořeno virtuální znalostní prostředí.

Sledujte nás na Blogu a Facebooku.

Co všechno si pro vás připravíme a na co se můžete těšit?
 • inovaci e-learningových kurzů práce s informacemi
 • určitě i další (nové) e-learningové kurzy
 • spoustu praktických přednášek a seminářů na široké spektrum témat - od vyhledávání po prezentování, publikování a ještě dál
 • specializované workshopy pro knihovníky, rozšiřující jejich lektorské dovednosti
 • pokusíme se sjednotit aktivity knihoven na jedno virtuální místo
 • letní školu zaměřenou jen a pouze na informační vzdělávání
 • inovaci předmětu Informační vzdělávání a jeho napojení na praxi
 • výzkumy měření efektivnosti e-learningových kurzů
 • poradenství, support pro knihovny MU a sdílení materiálů, jak to jen půjde
Přijde vám to stále málo? Nechejte se překvapit, jelikož máme v zásobě spoustu drobných nápadů, které by vás měly nejen potěšit a pobavit, ale především ulehčit studium nebo pracovní činnosti.

Na projektu CEINVE se především podílejí:

 

Iva Zadražilová - manažerka projektu

Projekt CEINVE je pro mě jednoduše jedna velká výzva a současně práce, na kterou se moc těším. Díky faktu, že jsem spolupracovala při tvorbě projektové žádosti, vím, že jsme projekt psali s konkrétním záměrem a cílem - být nejlepším centrem informačního vzdělávání v republice!
V CEINVE mám na starost větší množství administrativních a koordinačních záležitostí než těch odborných. Těším se, že více proniku do sféry projektového managementu a že uvidím i do oblastí, které jsem v NAKLIVu vůbec neřešila. Tým, který jsme vytvořili, má osm lidí a já vím, že každý z nás je jak samostatným nosným pilířem projektu, tak současně i týmovým hráčem. Nechci předjímat, ale něco mi říká, že s týmem CEINVE dokážeme udělat opravdu velké věci!
Mimo to vyučuji předměty Psaní odborných textů, semináře k diplomovým pracím nebo Metody kritického myšlení.

Honza Zikuška - odborný garant

Mým úkolem je zajistit, aby všechny aktivity projektu dohromady tvořily jeden celek, který dává smysl nejen nám, ale především studentům, akademikům, knihovníkům a všem, které tato problematika zajímá.
Těším se, až budeme z bezpochyby výborných kurzů KPI dělat ještě lepší a úžasnější, až budeme plánovat kreativní kontaktní body, až budeme vymýšlet letní školu informačního vzdělávání (nebo NáSer III.), až budeme vymýšlet spoustu maličkostí a drobností, které nás budou bavit a všem okolo nás budou přinášet radost a efektivní podporu nejen v oblasti informačního vzdělávání. A co víc - těším se, až všechny tyto skvělé nápady budeme realizovat!
Na KISKu vyučuji Informační vzdělávání.

Michal Černý - metodik znalostního prostředí

Na projektu mám na starosti především znalostní prostředí (tedy portál Inspiromat), technologie a částečně publikační činnost.
Baví mne propojovat témata, která spolu na první pohled nesouvisejí, hledat nečekaná spojení, která mohou být hodnotná. A právě toto bych rád přinášel také do projektu - kromě řady všedních věcí, jako je řešení technických problémů, tvorba e-knih a další dílčí aktivity.
Na KISKu vyučuji Digitální kompetence a na PřF se podílí na výuce Fyzikálního praktika I.

Katka Hošková - tutorka

Moje role v projektu je primárně tutor e-learningových kurzů, takže se budu věnovat tomu, aby naše e-learningové kurzy informačního vzdělávání byly co nejkvalitnější, nejnabitější, nejpřínosnější. Osobně mě hodně láká zaměřit se na implementaci metod kritického myšlení do e-learningu, v čemž se určitě shodnu s kolegyní Dášou, takže se moc těším, až spolu budeme vylepšovat KPI1 i KPI2 a přispějeme ke vzniku excelentních kurzů, v oblasti informačního vzdělávání jedinečných.
Můžete ode mě očekávat zapojení do všech aktivit projektu, lektorování, psaní, tvoření, nadšení, zkrátka to, co by člověk měl ze sebe vydat do této "pětihvězdičkové práce"!

Hana Habermannová - tutorka

Škola ve 21. století není jen o předávání informací od tabule k lavici. Vzdělávání je jedno velké dobrodružství, do kterého patří mmj. online kurzy, videa, audio nahrávky či webináře. Tohle všechno mám na starosti v CEINVE, ve kterém tímto způsobem pracuji na inovování Kurzu práce s informacemi. Díky této práci mám možnost pracovat na vzdělávacím kurzu, který se svým pojetím přibližuje k masivním otevřeným online kurzům (MOOC), trendu č. 1 ve světě vzdělávání, do kterého významým způsobem vstupují technologie a internet. CEINVE se pro mě tedy rovná inovacím, trendům a experimentování na poli vzdělávání. Těší mě, že můžu být při tom.

Dáša Chytková - tutorka

Na projektu mám na starosti organisaci obou velkých e-learingovýczh kurzů. Těším se, až budeme vymýšlet nové KPI, až budeme realizovat všechny své nápady. Věřím, že vzniknou dva nejlepší kurzy informačního vzdělávání v ČR. Těším se na novou práci v novém týmu. Těším se na vše!
Ráda bych se zaměřila na kreativní techniky, na aplikaci kritického myšlení do e-learningu (spolu s Káťou to skvěle vymyslíme), na kvalitní tutorování a lektorování. Chci udělat kurzy kvalitní, kreativní, zábavné a užitečné. Chci do projektu přenést kus sebe. A když je práce zábavou, půjde to snadno.

Gábina Šimková - lektorka

Nabízím otevřeně zkušenosti ze psaní článků a vedení internetového časopisu, z tutorování e-learningového kurzu a znalosti, které si nesu ze školy i z osobního života. Lektorování informačního vzdělávání, kterému se budu v příštích třech letech na CEINVE věnovat především, pro mne nese a ukrývá dvě výrazné roviny - tou první je rovina lidská. Za projektem vidím skvělé kolegy, nadšené pro obor, ale i studenty, kterým budeme v příštích třech letech naplno věnovat své úsilí. Druhá rovina je obsahová - věřím projektu CEINVE a vím, že má CO předat. Můj osobní závazek je lektorovat tak, abych svým posluchačům zpříjemnila/zkvalitnila studium. Třeba si něco odnesou i do svého vlastního života, to je má vysněná meta.
Na KISKu se podílím především na výuce metodologických předmětů a jsem šéfredaktorka časopisu Inflow.

Pavlína Mazáčová - lektorka

Před nástupem do projektu jsem pracovala jako ředitelka gymnázia. Chtěla bych se zaměřit na zprostředkování zajímavých a potřebných oblastí informačního vzdělávání studentům i odborníkům, pro něž je informační vzdělávání nezbytností i tématem celoživotního vzdělávání. Ráda bych byla přínosem týmu v tom, co je mi nejblíže, a tedy v propojování informačního vzdělávání se čtenářstvím, s kritickým myšlením a se vztahem k mateřskému jazyku. Můžete ode mě očekávat mj. to, že budu ráda korektorkou jakýchkoli výstupů z projektu, protože mě baví český pravopis. A taky mi nevadí opravování testů! Těším se na novou etapu svého profesního života se zajímavými a pro obor zapálenými kolegy.
Na KISKu mám na starosti témata týkající se RIVu  a na PdF vyučuje latinu pro historiky.KontaktyPhDr. Iva Zadražilová
 • Manažerka projektu
 • e-mail: zadrazilova(at)phil.muni(dot)cz
 • telefon: 549 495 251
Mgr. Jan Zikuška
 • Odborný garant projektu
 • e-mail: zikuska(at)phil.muni(dot)cz
 • telefon: 549 495 594
Mgr. Černý Michal
 • Metodik znalostního prostředí
 • e-mail: mcerny(at)phil.muni(dot)cz
 • telefon: 549 493 941
Bc. Hana Habermannová
 • Tutor odborných vzdělávacích aktivit
 • e-mail: hana.habermannova(at)phil.muni(dot)cz
 • telefon: 549 493 384
Mgr. Dagmar Chytková
 • Tutor odborných vzdělávacích aktivit
 • e-mail: dchytkova(at)phil.muni(dot)cz
 • telefon: 549 496 154
Mgr. Kateřina Hošková
 • Tutor odborných vzdělávacích aktivit
 • e-mail: hoskova(at)phil.muni(dot)cz
 • telefon: 549 493 384
Mgr. Pavlína Mazáčová, PhD.
 • Lektor odborných vzdělávacích aktivit
 • e-mail: ppmazacov(at)phil.muni(dot)cz
 • telefon: 549 495 427
Mgr. Gabriela Šimková
 • Lektor odborných vzdělávacích aktivit
 • e-mail: gsimkova(at)phil.muni(dot)cz
 • telefon: 549 495 934
Mgr. Tereza Stodolová
 • Referentka pro výzkum a vývoj
 • e-mail: stodolova(at)phil.muni(dot)cz
 • telefon: 549 494 643
PhDr. Petr Škyřík, PhD.
 • Řešitel projektu
 • e-mail: pskyrik(at)phil.muni(dot)cz
 • telefon: 549 497 570


Leave a Reply