Věda a publikace

Centrum informačního vzdělávání nenabízí jen podporu výuky informačního vzdělávání, worshopy či tvorbu jednotlivých kurzů, ale podílí se také na vědeckých a výzkumných projektech. Výstupem je nemalé množství odborných publikací, článků či účastní na odborných konferencích.

Určitým výstupem aktivit je například seznam publikací:
 • ČERNÝ, Michal. Deset trendů ICT, které změní knihovny i informační vzdělávání. In INFORUM 2013: 19. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha : Albertina icome Praha, 2013. 8 s. 2013, Praha. 
 • ČERNÝ, Michal. Changes in information literacy in the context of new technologies. Praha : Center for Higher Education Studies, 2013. ISBN 978-80-86302-45-4, s. 53-56. 2013, Prague. 
 • CHYTKOVÁ, Dagmar. Metody kritického a kreativního myšlení v informačním vzdělávání. In INFOS 2013. Zborník príspevkov z 37. medzinárodného informatického sympózia. Inovatívne knižnice a pamäťové inštitúcie. Hľadanie odpovedí na nové výzvy znalostnej spoločnosti. Bratislava : 2013. ISBN 978-80-89586-07-3, s. 75-82. 2013, Stará Lesná. 
 • ČERNÝ, Michal. Osm technologických trendů, které promění knihovny v informační společnosti. ITlib, Bratislava, Centrum VTI SK. ISSN 1335-793X, 2013, vol. 16, no. 2, s. 30-36. 
 • ČERNÝ, Michal. Osobní wiki a personální znalostní management. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. ISSN 1802-4785, 2013. 
 • ČERNÝ, Michal - ŠIMKOVÁ, Gabriela. Fascinující možnosti WolframAlpha. Inflow : information journal [online], Brno, . ISSN 1802-9736, 2012, vol. 5, no. 10. 
 • ČERNÝ, Michal. K významu tvůrčího psaní (nejen) v informační společnosti. Inflow : information journal [online], Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1802-9736, 2012, vol. 5, no. 12. 
 • KOVÁŘOVÁ, Pavla. KUK na informační bezpečnost. 2012. 
 • ČERNÝ, Michal - HOŠKOVÁ, Kateřina - CHYTKOVÁ, Dagmar - MAZÁČOVÁ, Pavlína - ŠIMKOVÁ, Gabriela - ZADRAŽILOVÁ, Iva - ZIKUŠKA, Jan. Kurz práce s informacemi. 2012. 
 • ČERNÝ, Michal - CHYTKOVÁ, Dagmar. Znalostní a informační management. Inflow : information journal [online], Brno, . ISSN 1802-9736, 2012, vol. 5, no. 11.

Aktivní účast na konferencích

Michal Černý

Pavlína Mazáčová

 • Infos: Non scholae, sed vitae discimus – Výzvy pre informačné vzdelávanie školákov 21. Storočia;

Dagmar Chytková

 • Infos: Metódy kritického a kreatívneho myslenia v informačnom vzdelávaní.
 • Knihovny současnosti 2012: Kritické a kreativní myšlení v informačním vzdělávání.

Iva Zadražilová

 • E-inkluze 50+: Informační gramotnost a trendy ve vzdělávání dospělých.
 • Knihovny současnosti 2012: Projekt CEINVE - Centrum informačního vzdělávání: rozvoj informační gramotnosti na Masarykově univerzitě.

Leave a Reply