Výuka

Lidé pracující na CEINVE stojí za výukou následujících předmětů:

KPI11 Kurz práce s informacemi

Máte problémy s vyhledáváním zdrojů pro své seminární či diplomové práce? Chtěli byste lépe vyhledávat na Internetu? Neumíte správně posoudit odbornost textu? Potřebujete se naučit správně citovat a uvádět použité zdroje podle vyžadované normy? Kurz práce s informacemi vás to naučí, zlepšíte si své dovednosti a usnadníte si studium.
KPI22 Kreativní práce s informacemi

Kurz Kreativní práce s informacemi podporuje rozvoj informační gramotnosti studentů. Navazuje na tradiční témata práce s informacemi a doplňuje je tak o aktuální kompetence potřebné pro efektivní rozvoj jedince v informační společnost.
VIKBA32 Informační vzdělávání

Cílem je představit systematické vzdělávací aktivity, konkrétní projekty všech typů knihoven a tvořivou formou aplikovat didaktiku informačního vzdělávání. Vyjasnit širší perspektivu zahraničních i českých informačních politik, vzdělávacích a strategických dokumentů, které se týkají informační gramotnosti. 

MKM11 Metody kritického myšlení

Zajímá vás, jak efektivněji využít metod kritického myšlení pro čtení a tvorbu textů? Potřebujete zlepšit vaše studium neotřelými a fungujícími metodami? Chcete se dozvědět více o programu RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking)? Chtěli byste umět lépe argumentovat?
VIKBA14 Digitální kompetence

Absolventi tohoto předmětu by měli: orientovat se v pojmech souvisejících zejména s technickým vybavením počítačů, znát principy činnosti jednotlivých zařízení, být schopni kvalifikovaného nákupu výpočetní techniky, být schopni identifikace závady v počítači. Cílem předmětu je tvorba a podpora projektů z oblasti e-learningových aplikací s využitím informačních a komunikačních technologií.

Leave a Reply