Definování potřeby

Zkuste si představit, jak řešíte problémy? Např. problémy v mezilidských vztazích nebo problém otevření konzervy bez otvíráku. A jak problém se seminární prací? Vše je svým způsobem určitý druh problému. Správně formulovaný problém je základem úspěchu. Ať již ve škole, v práci či v osobním životě. Základem úspěchu pro jejich řešení je správně problém formulovat.

Po přečtení následujícího materiálu byste měli:
  • umět zformulovat svoji informační potřebu
  • vědět jak identifikovat klíčová slova problému
  • umět rozšířit a zúžit téma
  • umět navrhnout synonyma ke zvoleným klíčovým slovům
  • znát metody vedoucí k nalezení tématuKonkrétně jsou kompetence k definování problémů rozvíjeny v následujících materiálech.

Brainstorming


Tuto techniku můžete použít jak pro školní povinnosti, tak při praxi či v soukromém životě. Pomoci vám může při hledání tématu práce, při stanovování vhodného postupu v projektech či při psaní práce, pro hledání kreativních přístupů atd. V práci se technika používá také při řešení problémů, často též v počátečních fázích jeho řešení.

Myšlenkové klobouky

Často se stává, že když potřebujte vyřešit určitý problém, hledáte důvody, proč je vhodné uplatnit nový nápad. Pokud máte nápad a nejste si jím jistí, zvolíte pro rozhodnutí klasickou tabulku, do které napíšete klady a zápory, příp. použijete celou tabulku SWOT analýzy (silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby). Edward de Bono posunul činnost myšlení o problému dál a vytvořil metodu šesti klobouků. Tato metoda vám umožní myslet v širším spektru a oddělovat od sebe jednotlivé myslící činnosti. Díky této metodě budete jasněji a efektivněji myslet a jednodušeji se rozhodovat. 

Asociace  

Asociace jsou základem mnoha kreativních technik. Slouží často jako metoda získávání informací, generování nápadů atp. Pokud si osvojíte určité techniky, které s asociacemi pracují, bude se vám snadněji pracovat s novými pokročilejšími technikami, kde se asociace využívají.
Nejdůležitější zdroje k tématu:

Slovník českých synonym a antonym. Brno: Lingea, 2012. 592 s. ISBN 9788087471401.
Slovník dobře poslouží pro vyhledávání vhodných synonym, podobných výrazů a antonym. Poslouží tak ve fázi definování tématu při určování klíčových slov pro vyhledávání.

STERNBERG, R. J. Kognitivní psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. Kapitola 11, Řešení problémů a tvořivost, s. 385-412. ISBN 8071783765.
Problematice definování a řešení problému se v knize věnuje kapitola 11. Řešení problému je rozděleno do sedmi fází, které jsou podrobně rozebrány. Pro prvotní fází definování problému jsou nejdůležitější první dvě fáze: identifikace a definování problému.

ŽÁK, Petr. Kreativita a její rozvoj. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 8025104575.
Kniha podává základní přehled o teorii kreativity a jednotlivých technikách. Kreativita je pro fázi řešení problému důležitá a kreativní techniky by neměly být opomíjeny. Při definování problému a tématu lze využít metody v knize popsané, zejména metodu brainstorming.
BUZAN, Tony. Myšlenkové mapy: probuďte svou kreativitu, zlepšete svou paměť, změňte svůj život. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 9788026500308.
Chcete získat  přehled o problematice myšlenkových map? Kniha je příručkou pro začínající i pokročilé tvůrce myšlenkových map. Obsahuje mnoho obrázkových příkladů pro inspiraci a nespočet rad, jak myšlenkové mapy kreslit. 


K dispozici jsou také rozšiřující materiály a seznam doporučených zdrojů:


Leave a Reply