Transformace vysokoškolského vzdělávání podle Martina Trowa

Je vysoké školství v ČR v elitní, masové nebo univerzální fázi vývoje? Jaká pozitiva a negativa jednotlivé fáze přinesly a přinášejí studentům a učitelům? Jaká je reflexe daných fází vysokoškolské výuky ve společnosti? Odpovědi na tyto i další otázky přináší článek Petra Pabiana z Centra pro studium vysokého školství. Těžištěm je koncepce amerického vědce a pedagoga Martina Trowa reflektující transformaci vysokoškolského vzdělávání ve třech fázích, jejichž východiskem je podíl studujících na VŠ z dané věkové skupiny. Elitní fází je stav, kdy na VŠ studuje maximálně 15 % populace, masová fáze znamená 16 až 50 % dané věkové skupiny populace v terciárním sektoru. Mluvíme-li o univerzální fázi, týká se nejméně 51 % osob v terciárním vzdělávání.  Jak jsou na tom vysoké školy v České republice? Momentálně stojí na hraně masové a univerzální fáze. Martin Trow reflektuje všechny fáze prostřednictvím deseti oblastí, v nichž dochází v důsledku narůstajícího počtu studujících k významným změnám - jedná se např. o kurikula, studentskou kariéru, institucionální diverzitu apod. Trowova koncepce nastavuje zajímavé zrcadlo současné strategii směřování celého systému vysokoškolského vzdělávání v jednotlivých regionech.

Zajímá vás téma více? Čtěte např. http://www.csvs.cz/aula/clanky/2008-2-od-elitniho-pres-masove.pdf.

Categories: , , , , , , Share

Leave a Reply