Moderní technologie nemusejí vést k duševnímu barbarstvíKniha: Smarter Than You Think: How Technology Is Changing Our Minds For the Better
Autor: Clive Thompson

Již Nietzsche věděl, že spíše psací nástroj pracuje s našimi myšlenkami, než aby to bylo obráceně. S tím souhlasí ve své knize i Clive Thompson. Je však přesvědčen, že tato cesta nemusí vést až k duševnímu barbarství. Samotné technologie nás totiž prostřednictvím vlastní disciplinovanosti mohou cvičit v nových formách myšlení. Podřezávají tím větev nejen našemu „starému“ myšlení, ale nezvratně také ovlivňují myšlení, které tyto technologie vyneslo na povrch. Zkrátka technologie zlepšují naše myšlení.

Categories: , , , , , Share

Leave a Reply