Infografika ze začátku stoletíNákres pozorování provedených Perrinem - body jsou znázorněné po 30 sekundových intervalech, jedno políčko odpovídá 0.0003125 cm, poloměr částice byl 0.52 μm.[1]
Díky tomuto obrázku víme, že látka je složená z atomů. Byl kreslen rukou, na základě Perrinova pohledu do klasického optického mikroskopu. Během měření nebyla možná žádná přestávka, jen mezi třemi jednotlivými částicemi, které jsou viditelné na obrázku.


[1] Brubacher, L.: An experiment to measure Avogadro’s constant. Repeating Jean Perrin’s confirmation of Einstein’s Brownian motion equation.

Categories: , , , , , Share

Leave a Reply