Akontabilita a kvalita daty řízeného vzdělávání

Americké National Education Policy Center zveřejnilo komplexní zprávu Data Driven Improvement and Accountability, která hodnotí přínos testování a sběru dat ke zlepšování vzdělávacích výsledků a využití dat pro hodnocení akontability – odpovědnosti učitelů za výkon studentů. Autoři v této souvislosti nabízejí 12 doporučení pro ty, kteří se na různých úrovních vzdělávacích systémů podílejí na tvorbě testů:
 1. měřit to, co má hodnotu, místo toho, co je snadno změřitelné,   
 2. vytvořit vyvážený soubor indikátorů vyjadřujících hodnoty, které vzdělávací systém podporuje,
 3. definovat a propojit prvky zlepšování na základě dat a akontability tak, aby nepůsobily protikladně,
 4. vždy trvat na vysoké kvalitě dat,       
 5. testovat uvážlivě, a nikoli rozmařile, 
 6. šířit kulturu neustálého zlepšování a úsilí o vynikající výsledek s podporou učitelů a jejich odborné přípravy,
 7. postupovat od výchozího bodu k růstu tak, aby se dal změřit pokrok, 
 8. minimalizovat rozdíly mezi nejhoršími a nejlepšími žáky a studenty,  
 9. svěřit společné rozhodování a odpovědnost odborným učícím se komunitám,       
 10. ustavit systém vzájemné vertikální akontability, který zaručí transparentnost v poskytování podpory i odevzdaném výkonu,        
 11. být těmi, kdo určují své postupy a praxi, a nikoli těmi, kdo se nechají pouze vést statistikami,        
 12. vytvořit soubor závazných standardů pro využívání dat pro zlepšování výsledků a měření akontability.


Zajímají vás podrobnosti? Čtěte http://nepc.colorado.edu/files/pb-lb-ddia-policy.pdf.

Categories: , , , , , , , Share

Leave a Reply