Jaký studijní obor si zvolit? Co očekávat?
Evropská studentská unie (viz http://www.esu-online.org/) zveřejnila výsledky studie zaměřené na to, podle jakých kritérií studenti volí obor vysokoškolského studia a co od studia očekávají. Jaké výsledky studie přinesla?

  • Pro rozhodování je nejdůležitější zájem o obor nebo konkrétní téma, menší důležitost studenti přikládají budoucímu uplatnění na trhu práce.
  • Více než 90 % studentů si myslí, že vysokoškolské studium jim přinese další znalosti a dovednosti, většina si nemyslí, že by kvalita terciárního vzdělání byla tím lepší, čím více by za vzdělání zaplatili.
  •  Asi 85 % studentů mělo možnost se účastnit evaluace vzdělávání ve své škole a více než polovina se domnívá, že studentské evaluace přispívají ke zlepšení kvality terciárního vzdělávání.

Categories: , , , , , , , Share

Leave a Reply