Čtyři kompetence k profesionální kvalitě učiteleProfesionální kvalita učitele je kategorie, kterou není lehké jednoznačně definovat. Uvedené kompetence, navzájem provázané, poskytují učiteli komplexní pohled při hodnocení vlastní práce a postupů a při posouzení, nakolik se mu daří co nejefektivnější zapojení žáků do výuky.

  1. řízení vztahů - správné nastavení vztahů se studenty, s kolegy učiteli (a na nižších stupních vzdělávání také s rodiči),
  2. výuka dle kurikula - tato část práce učitele bývá hodnocena nejčastěji, nemůže však být jediným kritériem pro hodnocení,
  3. výuka meta-dovedností - rozvíjení dovedností mimo kurikulum, nezbytných pro studentovo učení - kritického myšlení, spolupráce, stanovování cílů, organizace práce apod.,
  4. vedení studentů - do určité míry (na nižších stupních vzdělávání) zastupování rodičů při sociální a emocionální „výchově“, průběžné a souhrnné hodnocení, vytváření podmínek pro vlastní hodnocení studenta a hodnocení studentů mezi sebou navzájem.

Categories: , , , , , , Share

Leave a Reply