Tim Berners-Lee: World Wide Web a šlechtická krevSir Tim Berners-Lee, který byl do šlechtického stavu povýšen v roce 2004, je dnes považován za "otce webu". Možná pozoruhodnější než jeho vynalézavost je ovšem jeho neochvějnost, s níž ochraňuje zásady univerzality svobody, které jeho výtvor ztělesňuje.
Berners-Lee se narodil v červnu 1955 v Londýně, studoval fyziku v Oxfordu a později pracoval v odvětví telekomunikací, softwarového inženýrství a technických konstrukčních řešení. V roce 1984 se stal pracovníkem Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN), kde v roce 1989 přišel na myšlenku webu. Jakmile byl jeho nápad realizován a web byl uveden do provozu, Berners-Lee se neorientoval na zisky, které by mu mohly plynout z omezování jeho užívání, nýbrž založil organizaci World Wide Web Consortium, jejíž činnost se zaměřila na trvalé zajišťování otevřenosti webu a na udržování univerzálnosti jeho standardů.
Text je převzat z knihy: CHATFIELD, Tom. Digitální svět: 50 myšlenek, které musíte znát. Praha: Slovart, 2013. 208 str. ISBN: 978-80-7391-720-3

Categories: , , , , , Share

Leave a Reply