Publishing 3.0: jak napsat bestseller

Většina lidí vnímá selfpublishing jako něco eticky problematického nebo špatného. Touto formou vycházejí nejhorší knihy a publikuji touto cestou  nezajímavý grafomani. Situace se ale pozvolna otáčí a na TechCrunch nedávno vyšel článek s řadou zajímavých pozitiv:
  1. Lepší zisk – není potřeba platit distributorům ani nakladatelům
  2. Kontrola nad vzhledem obalu knihy a názvem
  3. Rychlost
  4. Dokonalý přehled o všech zásazích do textu
  5. Možnost vyhnout se špatným tlakům nakladatele
Článek pokračuje dále a ukazuje, jak se mění způsob distribuce knihy, která přestává potřebovat vlastního distributora, ale stále více stojí na osobnosti autora a jeho sociálním kapitálu. O úspěchu nerozhoduje jen kvalita, ale také to kolik má přátel na Facebooku, zda části knihy již publikoval na blogu, zda umí pracovat se zpětnou vazbou atp.
Více na http://techcrunch.com/2013/07/20/how-to-self-publish-a-bestseller-publishing-3-0/

Categories: , , , , Share

Leave a Reply