Nastolme revoluci vzdělávání!

http://www.ted.com/talks/lang/cs/sir_ken_robinson_bring_on_the_revolution.html
Sir Ken Robinson v tomto trefném, zábavném příspěvku navazuje na svou skvělou řeč z roku 2006. Zabývá se radikální přeměnou standardizovaných škol do učení na míru - vytvořením podmínek, ve kterých může vzkvétat vrozené dětské nadání.

Categories: , , , , , Share

Leave a Reply