Myšlenkové mapy při psaní odborného textu

imageJe třeba říci, že tvora odborného textu, v různém rozsahu patří mezi nejčastější a nejdůležitější činnosti každého studenta, akademika, ale také ji musí tvořit celá řada lidí mimo školní prostředí. Obvykle píšeme o něčem, čemu již relativně podrobně rozumíme, máme o problematice hluboké znalosti, které chceme předat dalším lidem.
Z toho také plynou požadavky na slovní zásobu, formální strukturu práce, ale také na samotný obsah. Je vždy nutné dobře znát publikum, pro které je text určen, stejně jako si definovat šíři problematiky. Skutečný odborník dokáže i o složitých věcech psát zajímavým a čtivým způsobem, který bude obsahovat dostatek informací, ale současně bude také problematiku zasazovat do širšího kontextu a myšlenkového rámce.
A právě proto je dobré si strukturu a obsah příspěvku dopředu dobře promyslet. Jednou z možností je užít myšlenkovou mapu, která bude obsahovat vše, co považujete za podstatné a důležité, včetně různých vazeb a spojení. Podle takto vytvořené infografiky lze snadno a lehce psát.
image
Myšlenková mapa může také dobře posloužit pro zjištění toho, že byla práce naplánována špatně, že název neodpovídá obsahu nebo že naopak nemáme co říci. To vše ještě před tím, než se do samotného psaní pustíme. Díky tomu může myšlenková mapa při psaní odborného textu usnadnit život a ušetřit velké množství práce.
Pokud pak myšlenkovým mapám jako takovým fandíte, není nic jednoduššího, než mapu zanést jako ilustraci k textu (pokud to tedy zvyklosti oboru umožňují) – čtenáři získají něco zajímavého, snadno zjistí o čem je příspěvek a budou se v něm snáze orientovat. Také základní informace z něj mohou absorbovat během několika málo vteřin, aniž by text samotný museli číst celý.

Categories: , , , , Share

Leave a Reply