Moodle: Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů

Moodle spadá do kategorie tzv. Learning management systems (LMS), tedy prostředí, umožňujících komplexní tvorbu a správu e-learningových kurzů, jak je ostatně patrno také z názvu relativně nové české knihy.
Pokud se chcete do tvorby e-kurzů pustit, stane se vaším dobrým pomocníkem. Její učebnicový charakter pomáhá čtenáři zvládnout poměrně rozsáhlé téma. Kniha je plná triků, praktických rad a tipů. V úvodu kapitoly naleznete stručný úvod do problematiky (např. Tvorba studijního obsahu; Diskuse, chaty, ankety, blogy, průzkumy a dotazníky; Sběr a hodnocení prací studentů), následují příklady použití a postup vysvětlený v několika krocích. Odborná veřejnost se celkem svorně shoduje v tom, že se jedná o kvalitní a ucelenou publikaci, užitečnou především pokročilejším uživatelům Moodlu.

Categories: , , , , Share

Leave a Reply