Knihovnické webináře

Na stránkách http://neflin2.blogspot.cz můžete nalézt seznam webinářů, které zaštiťuje NEFLIN na Floridské knihovně. Webináře jsou v anglickém jazyce, jsou zdarma a týkají se různorodých témat.

Categories: , , , Share

Leave a Reply