Jak si zapamatovat velké množství položek

Průměrný člověk je schopen si zapamatovat (plus minus) sedm položek. Co dělat ve chvíli, kdy si potřebujeme zapamatovat delší seznam? S touto potřebou se setkáváme nejen ve škole, ale i v běžném či pracovním životě.
Existují různé paměťové techniky, které nám s tím mohou pomoci. Jednou z nejefektivnějších technik jsou Paměťové paláce. Tato technika spadá až do dob antiky. Využívali ji především řečníci jako Cicero, kteří si potřebovali zapamatovat velké množství textu, zejména strukturu a obsah tématu.
image

K technice se váže legenda. Jednoho slunečného dne se ve starém Římě konala slavnost. Stoly se pod tíhou jídla a pití prohýbaly a vše by bylo v pořádku, kdyby se ve staré budově nepropadl strop. Pod troskami zahynulo mnoho lidí, ale přežil básník Simonides, který dokázal zpaměti vyjmenovat, kdo kde seděl a určit tak oběti. Simonides si tak uvědomil, že může využít sílu prostoru k zapamatování si lidí a různých věcí.
Paměťové paláce fungují na tomto postupu:
  • vybavíte si podrobně místo, které dobře znáte (např. pokoj, cestu do školy/práce, vlastní tělo apod.),
  • k jednotlivým záchytným bodům přiřadíte pojmy, které si potřebujete zapamatovat,
  • pojmy si s body spojíte do kombinací (hledejte asociace, nereálné souvislosti, podobnosti, tvořte příběhy).
Příkladem může být následující obrázek, který ilustruje, jak si zapamatovat disciplíny desetiboje pomocí místa - vlastního těla.
image

Zdroj obrázku.

Categories: , , , Share

Leave a Reply