Evoluce svým vlastním tvůrcem

Obsáhlá kniha Evoluce svým vlastním tvůrcem je prvotinou soudce v penzi Miroslava Veverky. Jde o knihu mimořádně obsáhlou, která jde více či méně do hloubky řady vědeckých oborů. Recenzenty byly Miroslav Petříček, Jiří Grygar a Václav Pačes a všichni vyjadřují hluboký obdiv nad tím, jak se autor vypořádal s popularizačním výkladem jejich vlastních oborů.
Jistě lze této publikaci vytýkat přílišnou popularizaci či možné problémy s citacemi, ale přesto nabízí neotřelý zajímavý pohled na problematiku evoluce a determinismu, který někteří srovnávají s de Chardinem. Na rozdíl od něj, je ale jazyk knihy snadno pochopitelný a nepříliš mystický, takže ji lze doporučit každému, komu je toto téma blízké, i když třeba není odborníkem ve fyzice, filosofii nebo biologii.

Categories: , , , , , Share

Leave a Reply