Bořivoj Brdička: Role technologií ve vzdělávání

 
Zapojování nových technologií do výuky vnímá jako nevyhnutelný proces a na učitele přenáší zodpovědnost naučit se s technologiemi pracovat tak dokonale, aby byli schopní rozhodnout o možnostech jejich nasazení. Bořivoj Brdička, působící na katedře informačních technologií a technické výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze, upozorňuje také na to, že vzdělávací systém by se měl již dnes připravit na chvíli, kdy budou všichni žáci vybavení svým vlastním notebookem či tabletem.
„Naše chápání role technologií ve výuce se až příliš často omezuje na vnímání jejich schopnosti usnadňovat realizaci takových výukových aktivit, na něž jsme zvyklí. Dejme tomu, že třeba převedeme své učebnice, zadání různých cvičení či materiály používané při výkladu do elektronické podoby a vše hezky přehledně umístíme do systému řízení výuky, jímž je dnes typicky volně dostupný Moodle. (...) Ale pozor, je třeba si zároveň uvědomovat omezení, které má. Svádí k tomu, připravit si kurz (nebo předmět), vložit do něj všechny potřebné materiály a pak ho opakovaně používat. Jenže něco takového dnes prostě není možné.“
Podívejte se také na:
Role internetu ve vzdělávání http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/role/ccont.htm
Spomocník http://spomocnik.rvp.cz/

Categories: , , , , , , Share

Leave a Reply