V jaké fázi (VŠ) studia rozvíjet soft skills?

Průzkum prováděný americkou firmou Gallup, která se zabývá strategickým poradenstvím mj. ve vzdělávání, zjišťoval na vzorku 1 014 jedinců ve věku 18 až 35 let možnost rozvíjet dovednosti důležité pro 21. století v rámci posledního roku školní docházky včetně VŠ. Předmětem zkoumání byla i otázka, pokud tyto dovednosti žáci měli, jak jim pomohly v jejich pracovním uplatnění.


Výzkum se zabýval následujícími dovednostmi:
  • spolupráce,
  • konstrukce poznatků,
  • globální povědomí,
  • využití technologií v učení,
  • řešení reálných problémů
  • a pokročilá komunikace.
Respondenti, kteří uvedli poměrně vysokou míru zapojení dovedností v posledním roce školy, uváděli také úspěch a dobré postavení v současném zaměstnání, a to dvakrát více ve srovnání s ostatními. Jako nejvýznamnější se ukázala dovednost řešení reálných problémů. Ve škole se s ní přitom setkaly necelé dvě třetiny respondentů a ani ne polovina těch, kteří absolvovali jen střední školu. Navíc 59 % respondentů uvedlo, že dovednosti, které používají v práci, získali převážně mimo školu. Velká většina účastníků používala technologie ve výuce, ale jen 14 % je využívalo ke spolupráci, překvapivě to byli spíš starší účastníci. Celkově však měli větší zkušenosti se sledovanými dovednostmi ze školy mladší účastníci.
Chcete se k tématu dozvědět více?

Categories: , , , , , Share

Leave a Reply