Nejpodrobnější model mozku sestaven

Vědci dokončili nejpodrobnější model lidského mozku. Informaci zveřejnil časopis Science. Mozek zemřelé 65leté ženy byl rozřezán na 7400 vrstev a pomocí počítače pak převeden do digitálního trojrozměrného modelu. Rozlišení je velmi vysoké, lze rozeznat shluky buněk i některé větší buňky. Model by měl pomoci vědcům zkoumat mozek detailněji.

Více informací na webu NBCNews.

Categories: , , , , , Share

Leave a Reply