Efektivní studijní týmy = přidaná hodnota výuky?

Práce v týmu je důležitá pro mimo jiné pro rozvoj kompetence k učení, ale pouze tehdy, je-li týmová práce efektivní. Jak jí dosáhnout?
Jaké znaky má efektivní studijní tým?
· Inkluzivita – všichni členové se podílejí na práci a jsou respektováni
· Společné řešení problémů – nikoli tak, že by několik studentů pracovalo a ostatní přihlíželi
· Vysvětlování a rozebírání problémů – nikoli jejich souhrn
· Konstruktivní řešení problémů a sporů – různé názory jsou chápány jako součást práce, nikoli jako výraz boje o převahu.
Jak může učitel přispět k vytvoření efektivních týmů při své výuce?
1. Volba členů týmů – seskupování podle různých kritérií má vždy své výhody a nedostatky (podle pohlaví, dovedností, povahových vlastností apod.), ukazuje se však, že důležitější než obsazení skupiny je kvalita komunikace a interakce, která ve skupině probíhá,
2. Nastavení očekávání – je třeba jasně stanovit, že nikdo ve skupině nemá zvláštní postavení, názory všech jsou respektovány, je třeba také vysvětlit základní dovednosti pro práci týmu, a to je kladení otázek, vysvětlování a naslouchání,
3. Strukturování interakce – učitel by do práce skupiny neměl zasahovat přímo, ale může pomoci tím, že stanoví určité role, ve kterých se studenti budou střídat, vede studenty ke kladení inspirativních otázek apod.,
4. Stanovení správného úkolu – který zaměstná všechny studenty, při řešení je třeba využít různé dovednosti,
5. Zasahování – učitel zasáhne, jestliže se práce nijak nevyvíjí, komunikace není konstruktivní nebo si někdo osobuje vedoucí roli na úkor ostatních, efektivnější je zasahování nepřímé a učitel by měl mít na paměti, že dovedení studentů k efektivní komunikaci je důležitější než splnění určeného úkolu.

Categories: , , , , , , Share

Leave a Reply