Zbraně hromadného rozptylování
Psycholog Larry Rosen se dlouhodobě zabývá riziky spojenými s vlivem technologií na výchovu a vzdělávání. Na Kalifornské státní univerzitě provedl výzkum zaměřený na to, do jaké míry je mezi dětmi a mladými lidmi rozšířen multitasking. Ve sledovaných 15 minutách měli studenti k dispozici učebnici a počítač. Výsledek? Studiem strávili jen asi 65 % času, ve zbývajícím čase kontrolovali Facebook, psali textové zprávy, sledovali televizi nebo video, telefonovali, procházeli webové stránky, poslouchali hudbu a psali e-maily. Všichni studenti věděli, že mají studovat, a zároveň věděli, že je výzkumníci pozorují. Přestože kombinování několika činností při studiu je běžné, výzkum ukazuje, že může mít negativní vliv na způsob práce s informacemi a může tedy od raného věku determinovat vztah člověka ke vzdělávání. Z výzkumu také vyplynulo, že zatímco žáci základní a střední školy provozují multitasking mimo školu, např. při psaní domácích úkolů, u vysokoškolských studentů se tento zvyk přenáší i do poslucháren až 80 % studentů přiznává psaní textových zpráv při výuce.
  • Podle psychologů už multitasking může indikovat hrozící potíže při práci s informacemi:
  • splnění úkolu trvá déle,
  • přecházení mezi jednotlivými činnostmi vede k častějším chybám,
  • projeví se nedostatky v zapamatování informací, časté přechody od jedné aktivity ke druhé neumožní správné ukládání informací,
  • učení při multitaskingu vede k získávání povrchních znalostí,
  • způsob, jakým jsou informace při multitaskingu v paměti ukládány, vede k neschopnosti získané poznatky aplikovat v novém kontextu.

Categories: , , , , , , , Share

Leave a Reply