Zakázaná rétorika - Gloria Beck

Ač je název této publikace poměrně nevinný, je nutné upozornit, že se jedná o knihu, kterou bychom mohli eufemisticky nazvat kontroverzní. Autorka se totiž zabývá komunikačními technikami, prostřednictvím kterých se dají ostatní snadno zmanipulovat. Některé z technik jsou poměrně neškodné, jiné se pohybují na nebo spíše za hranicemi etického chování. Technik je v knize uvedeno třicet - např. technika intrik, technika drbů, technika lichocení, technika obětního beránka nebo třeba technika atraktivity.Technika atraktivity
  • buďte pro druhé lidi zajímaví, atraktivní a oni vám budou zobat z ruky
  • většina lidí považuje za zajímavé takové lidi, kteří jim jsou v určitém smyslu podobní (např. politické názory, vkus v oblékání...), dokáží pro ně udělat něco podstatného (umí španělsky nebo dokážou nainstalovat software), podporují jejich sebevědomí, jsou uznáváni i ostatními lidmi...
  • jak se manipulaci bránit: ne každý, kdo vám "rozumí" a s nímž se vám dobře povídá, to musí myslet přátelsky

Categories: , , , Share

Leave a Reply