Skripta Kreativní práce s informacemi
Předmět Kreativní práce s informacemi vyučovaný na MU právě završil svoji inovaci a výstupem jsou skripta, která podávají základní přehled o technikách kreativního a kritického myšlení.
Skripta si můžete zdarma stáhnout a šířit je i mezi dalšími lidmi. Věříme, že vám budou užitečná.

Categories: , , , , , , , , , , , , Share

Leave a Reply