School of Data: Skvělá cesta k práci s daty

School of Data je jedinečný projekt, který nabízí otevřené vzdělávání v oblasti porozumění a zpracování dat. Jeho smyslem je pomoci občanským sdružením, novinářům i běžným občanům zdokonalit dovednosti potřebné k efektivní práci s daty. School of Data nabízí přehlednou webovou učebnici i online kurzy, které se zaměřují na množství zajímavých témat – Základy dat (Co jsou data, Hledejte data, Třiďte a filtrujte, Základní analýza atd.), Nahlédnutí na problematiku čištění dat, Nahlédnutí do porozumění datům, Škola datové žurnalistiky a další.
image


Záleží na Vás, zda budete informace pouze přijímat nebo se aktivně zapojíte do komunity a bude přispívat svým vlastním vzdělávacím obsahem. Spoustu zajímavých informací naleznete také v blogu. Za projektem stojí Open Knowledge foundation. Je tedy velmi pravděpodobné, že se v budoucnu bude setkávat s jmény Michael Bauer, Lucy Chambers, Lisa Evans, Tony Hirst či Anders Pedersen.

Categories: , , , , , , Share

Leave a Reply