OECD má novou knihu o trendech formujících vzdělávání


Centrum pro vzdělávací výzkum a inovace (CERI) OECD vydalo publikaci Trends Shaping Education 2013 (Trendy formující vzdělávání), v pořadí tematicky už třetí (předchozí 2008, 2010). Práce se zaměřuje především na země OECD a skupinu dynamicky se rozvíjejících zemí BRIC: Brazílie, Rusko, Indie a Čína. Jsou využívána data OECD, Světové banky a OSN. V pěti kapitolách je představeno 35 trendů, pro každý trend je zformulováno, jak se odráží ve vzdělávání a co by z něj pro vzdělávání mohlo vyplývat. Kapitoly představují pět širších témat: 1. globální svět (migrace a mobilita, posouvání hranic a rozšiřování obzorů, změna rovnováhy a rostoucí vliv rozvíjejících se zemí, ohrožení přírodního prostředí a jeho ochrana apod.), 2. dobrý život (urbanizace a růst megapolí, kvalita života ve městě, bezpečnost v komunitách apod.), 3. práce a dovednosti (nabídka dovedností a poptávka po nich, znalostní ekonomiky a rostoucí význam výzkumu a rozvoje, zvyšující se nerovnost mezi lidmi), 4. moderní rodiny (stárnoucí společnosti a proměna rodiny, rodičovství, zdraví dětí a dospívajících, velké cíle dětí), 5. všudypřítomné technologie (mj. nárůst počtu mobilních zařízení, růst online komunit, větší diverzita a problémy bezpečného používání technologií).
Zajímá vás tohle téma? Více informací najdete na http://www.oecd.org/edu/ceri/trendsshapingeducation2013.htm.

Categories: , , , , , , , Share

Leave a Reply