Kreativní práce s informacemi (KPI22)

  • Máte problémy s psaním seminární či diplomové práce?
  • Chcete znát kreativní techniky práce s informacemi?
  • Láká vás rychlejší čtení a lepší zapamatování si informací?
  • Máte chuť naučit se naslouchat a argumentovat?
  • Láká vás vizualizace dat?

Kurz kreativní práce s informacemi je e-learningový projekt centra CEINVE na MU. Umožňuje studentům se seznámit s metodami kritického a kreativního myšlení a tvůrčím způsobem pracovat s informacemi – od jejich získání a hledání, přes analýzu, zpracování až po publikaci. Studentům jsou k dispozici také workshopy a zpětná vazba z úkolů, ve kterých si mohou ověřit, zda si danou dovednost dostatečně osvojili či nikoliv.
http://kpi.knihovna.cz/

Categories: , , , , , Share

Leave a Reply