Jan Calábek: Věda, film a umění k potěše včel, básníků a botaniků

Výstava přibližuje osobnost Jana Calábka, brněnského profesora botaniky, ale především průkopníka vědecké kinematografie světového významu v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně. Výstava trvá do 28. 7. Celý výstavní počin je zajímavý především ze dvou důvodů. Jednak presentuje časosběrný film, jako něco stojícího na pomezí mezi vědou a umění. Jednotlivé záběry jsou nejen poučné, ale také krásné, mají jednoznačnou myšlenku i uměleckou kvalitu.Druhý aspekt výstavy, pro který ji stojí navštívit je samotný způsob její instalace. Jednotlivé filmy jsou promítány na plátna, mezi kterými účastníci prochází a vidí růst rostlin bez konkrétních živin, studium povrchového napětí a řadu dalších témat, kterými je doslova obklopen. K tomu je třeba připočíst hlas pana profesora znějící k jedné z projekcí a celkově mimořádné uspořádání, které dělá z výstavy nepochybně jeden z počinů roku, který nepochybně stojí za to navštívit.
Zdroj obrázku a více informací o výstavě lze nalézt na : http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2013/jan_calabek.aspx

Categories: , , , , , , Share

Leave a Reply