Iniciativa EU v oblasti MOOC

Evropská unie zahájila vlastní iniciativu v oblasti masově otevřených online kurzů (MOOC) – univerzity z 11 zemí EU budou nabízet 40 kurzů ve 12 jazycích v projektu OpenupEd. Partnerské univerzity jsou z Francie, Itálie, Litvy, Nizozemska, Portugalska, Slovenska, Španělska, Velké Británie, Ruska, Turecka, Izraele. Projekt je zaměřen na podporu zapojení technologií do výuky a zvýšení digitální gramotnosti žáků a studentů. OpenupEd nepředstavuje novou platformu (jako jsou americké Coursera, edX a Udacity), ale příležitost pro univerzity, které chtějí nabízet masově otevřené online kurzy, a je otevřen i pro mimoevropské univerzity. V nejbližší době organizátoři počítají s devíti novými partnerskými univerzitami, v roce 2014 se počet kurzů zdvojnásobí.
 

Categories: , , , , , , Share

Leave a Reply