Tomáš Feřtek mluví o vzdělávání

 


Tomáš Feřtek (*1962) je novinář (bývalý redaktor časopisu Reflex), dramaturg a scenárista. Ve volném čase cyklista a spolupracovník neziskové organizace EDUin. Především poslední zmíněná charakteristika je ta, díky níž můžeme v současnosti o Tomáši Feřtkovi často číst či slyšet v mediích. Tomáš Feřtek se snaží aktivně poukazovat na paradoxy českého vzdělávacího systému a pojmenovávat problematické oblasti českého školství.
Eduin je nezávislou organizací, která o problematice vzdělávání informuje nestranně a podporuje otevřený a věcný dialog. Integruje a podporuje hned několik projektů, například:
  • Česko mluví o vzdělávání - Kampaň probíhající od ledna do června 2013, která vytváří příležitosti pro veřejnou diskusi o vzdělávání v České republice. Smyslem kampaně je podpořit zpřesnění cílů vzdělávání v ČR a větší stabilitu vzdělávací politiky.
  • Rodiče vítáni - Projekt určený školám a rodičům. Jeho smyslem je podpořit rozvoj kvalitní spolupráce a komunikace škol s rodiči svých žáků a nabízet inspiraci a příklady dobré praxe z terénu. Tomáš Feřtek je zároveň autorem stejnojmenné knihy, která vyšla v roce 2011 v nakladatelství Yinachi. V knize naleznete skvěle popsané praktické příklady, návody, doporučení a pravidla, která je dobré dodržovat, má-li být komunikace mezi rodiči a školou přiměřeně nekonfliktní.
Pokud vás názory Tomáš Feřtka zajímají, pusťte si záznam z jeho přednášky, ve které se věnoval otázce vzdělávání a podpory méně nadaných žáků a studentů.

Sledovat můžete také blog Tomáše Feřtka http://fertek.blog.respekt.ihned.cz/.

Categories: , , , , , , Share

Leave a Reply