Ivo Toman: Vnější motivace je jako smrad, brzy vyvětrá a je pryč


Ivo Toman je osobou, která se zabývá byznysem a osobním rozvojem. Je autorem několika knih, např. Debordelizace hlavy, Motivace či Úspěšná sebemanipulace. Ivo Toman je velmi přemýšlivou osobností, která dokáže rozebrat do hloubky všechny možné názory. Má Tourettův syndrom a dokázal si na něm vydělat mnoho peněz. Je díky tomu člověkem, který motivuje další jedince. Sám k motivaci říká: "Vnější motivace je jako smrad, brzy vyvětrá a je pryč."
Podobný název nese i jeho kniha, v které se zabývá vnitřní motivací. Podle něj má každý nějakou motivaci. A také tvrdí, že najít smysl svého života je dosažitelné pro každého bez ohledu na pohlaví, vyznání, IQ, vzdělání, charakterové vlastnosti, prostředí apod.
Chcete-li si přečíst zajímavé myšlenky tohoto autora, můžeme jeho knihy jedině doporučit.
image

Categories: , , , , Share

Leave a Reply