Erwin Schrödinger: Co je život?


Jméno Erwina Schrödingera bude vždy spojováno především s jeho slavnou vlnovou rovnicí, která je dokonalým příkladem toho, jakou moc má matematika ve spojení s dokonalým lidským úsudkem při popisu světa kolem nás. V této knize se věnuje možnosti pochopení světa kolem nás z hlediska základních fyzikálních úvah v oblasti biologie i filosofie.
Kniha je významná především tím, že v ní byla odhalena struktura DNA a její tvar deset let před praktickým pozorováním. Můžeme jen souhlasit s Rogerem Penrousem, že spis Co je život? je jednou z nejvlivnějších a nejdůležitějších vědeckých spisů minulého století a stojí za to se k ní vracet, a to i opakovaně. Ukazuje možnosti vědecké a intelektuální práce, které by nikomu neměly být cizí.
Více o knize v obsáhlejší recenzi na ProInflow: http://pro.inflow.cz/erwin-schroedinger-co-je-zivot.
SCHRÖDINGER, Erwin. Co je život?: Duch a hmota ; K mému životu. Vyd. 1. V Brně: VUTIUM, 2004, 254 s. ISBN 802143175x.

Categories: , , , , Share

Leave a Reply