100 nástrojů za rok 2012

http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/14535899#

Top 100 nástrojů za rok 2012, které se dají použít pro vzdělávání. První místo obsadil Twitter, následován Youtube a GoogleDocs.
Přehledná tabulka s umístěním je zde - http://c4lpt.co.uk/top100tools/, nabízí srovnání s rokem 2011. První tři místa ovšem zůstala ve stejném pořadí.

Categories: , , , , , , Share

Leave a Reply