Otevřená mysl - co to vlastně je a jak k ní dojít?

Pro kreativní mysl je důležitá otevřená mysl. Zdá se to jednoduché, ale praxe je složitá. Každý jsme ovlivnění prostředím, v jakém jste vyrostli a těžko se nám vybočuje z našeho status quo. Není jednoduché měnit názory, pohledy na věc atd.
Následující video vám názorně ukazuje, co otevřená mysl je i co není.

Categories: , , , Share

Leave a Reply