Kidmap.cz

Projekt Kidmap.cz mapuje život, přání a názory dnešních dětí. Jeho tvůrci vytvořili přehlednou mapu, která je vytvořena na základě unikátního výzkumu a zjišťuje, jaké informace jsou děti schopny přijímat vzhledem ke svému věku.
Mapa dětského světa se skládá ze dvou částí. První část přehledně znázorňuje jednotlivé fáze vývoje dítěte se zaměřením na jeho dovednosti, schopnosti, návyky nebo sociální zralost. Druhá část je exkurzí do světa dětských snů, strachů, představ a přání.
Z mapy například vyplývá, že mezi dětmi a informačními technologiemi je velmi úzký a důvěrný vztah. Téměř polovina dětí ve věku 2 až 4 roky už někdy hrála hru na počítači, tabletu nebo mobilu a jejich nejoblíbenější internetová stránka je youtube.com, kde jim rodiče pouští pohádky a písničky.
I další informace jsou zajímavé - polovina dětí ve věku 9 až 12 let přečetla méně než deset knih, více než 50 knížek má přečteno jen 12 procent z nich. Osm procent z nich už více než jednou tábořilo pod širákem a 41 procent chodí s rodiči do divadla.
http://www.youtube.com/watch?v=_rX1-3vr220

Categories: , , , Share

Leave a Reply