Jak univerzitní profesoři hodnotí masově otevřené on-line kurzy?
Americký The Chronicle, specializující se na vzdělávání, zveřejnil výsledky průzkumu vedeného mezi vysokoškolskými učiteli z prestižních univerzit, kteří jsou zapojeni do výuky v masově otevřených online kurzech (MOOC). Jak univerzitní profesoři hodnotí MOOC? Obecně je hodnocení pozitivní, 79 % profesorů považuje kurzy za hodné pozornosti, která je jim věnována. Podle cca 50 % respondentů příprava masově otevřených online kurzů zabrala, a to na úkor studentů v denním studiu, velkou část času, který by profesoři jinak věnovali práci na univerzitě, výuce v denním studiu nebo výzkumu. Téměř polovina profesorů je přesvědčena, že výuka v otevřených kurzech je stejně rigorózní jako výuka v denním studiu, někteří si myslí, že je dokonce náročnější než denní studium. 45 % respondentů věří, že MOOC přispějí ke snížení nákladů na studium obecně. Přesto 72 % profesorů soudí, že absolventi jejich MOOC by neměli získat kredit od své mateřské univerzity, a 66 % nepředpokládá, že by univerzita tento kredit poskytla. Zajímají vás podrobnosti průzkumu? Navštivte http://chronicle.com/article/The-Professors-Behind-the-MOOC/137905/#id=overview.

Categories: , , , , Share

Leave a Reply