Nové technologie – dobrý sluha, ale špatný pán školáků?

V rámci kampaně Česko mluví o vzdělávání (www.ceslomluvi.cz)  se objevuje mnoho zajímavých textů, které umožňují získat široce otevřený pohled na školu a vzdělávání ve 21. století. Jeden z takových postřehů přidala Jana Filová. Vychází ze srovnání amerických a českých škol a školáků v úrovni technologického vybavení a pojmenovává výhody i rizika používání ICT nejen v soukromí, ale i ve vzdělávání. Mimo jiné zaznívají v článku tyto otázky: Kdo naučí děti pracovat s technologiemi a používat je pro osobní rozvoj, nejen pro odpočinek a hru?  Mohou české rodiče a učitele (po)učit pozitivní a negativní zkušenosti z USA? Zajímá-li vás tohle téma, více se dočtete na http://ceskomluvi.cz/deti-a-skola-21-stoleti-vyhody-a-rizika-pouzivani-novych-technologii/.

Categories: , , , , , , , Share

Leave a Reply