Jak vše vysvětlit jednoduše

Pokud jste jedním z těch, kteří píší složité texty se spoustou odborných termínů a cizích slov, jimž často nerozumí ani nadprůměrně vzdělaní lidé, může vám být vítaným pomocníkem webová stránka Thea Sandersona, která vás naučí, jak si při vysvětlování i relativně složitých věcí vystačit s omezenou slovní zásobou. Na webu stačí do pole na úvodní stránce napsat text a ihned se dozvíte, zda není některé z použitých slov „zakázané“. „Povolená“ jsou totiž jen ta slova, která se nachází mezi tisíci nejužívanějšími. Nedostatkem pro české autory je však to, že takto lze kontrolovat pouze anglicky psané texty.
 image

Categories: , , , Share

Leave a Reply