Benjamina Zandera

http://www.ted.com/talks/lang/cs/benjamin_zander_on_music_and_passion.htmlVášeň a touha po objevování nových zážitků vás může přivést i k věcem, které jste třeba nikdy nedělali -  například k poslechu vážné hudby. A je zajímavé zkusit zjistit, zdali jste o své vášni pro určité věci až do této chvíle pouze nevěděli a je ve vás někde hluboko skryta.
Mnoho lidí jen neví, jak si k tomuto druhu hudby najít cestu, jak ji poslouchat, vnímat a jak se jí nechat ovlivnit.
Zkuste si podívat na dirigenta Benjamina Zandera - jeho vystoupení je mimořádně motivační, vášnivé a nadšené. 
"It’s one of the characteristics of a leader that he not doubt for one moment the capacity of the people he’s leading to realize whatever he’s dreaming.”


Categories: , , Share

Leave a Reply