Andrew Stanton

http://on.ted.com/StantonFilmový tvůrce Andrew Stanton se věnuje ve svém příspěvku v TEDu tomu, jak správně vyprávět příběh tak, aby posluchače (diváky či čtenáře) zaujal. Věnuje se umění storytellingu, který v současné době nabývá nového významu - interaktivního vyprávění příběhů využívaného také ve vzdělávání. Storytelling mimo jiné pomáhá rozvíjet schopnost předávat a reprodukovat informace, vede k porozumění textu a zvyšuje představivost a tvořivost.

Categories: , , , , , Share

Leave a Reply