Toulavým autobusem ke gorilám

http://www.zoopraha.cz/cs/gorily/aktualne/toulavy-autobus-pomuze-gorilam

O tom, jak všemožné a široce pojaté obsahy v sobě může skrývat sousloví informační gramotnost a jak mnohdy až nečekané bariéry je třeba v jejím posilování překonávat, svědčí projekt ZOO Praha s názvem Toulavý autobus. Jeho cílem je prostřednictvím informační kampaně změnit tradiční chápání domorodých obyvatel afrického Kamerunu ve vztahu k tamějším gorilám.  Edukační  program určený pro africké děti směřuje k tomu, aby děti začaly vnímat gorily jako jedinečná  a téměř vyhubená zvířata, která je třeba chránit, nikoli je využívat pouze  jako zdroj obživy. Do projektu se, byť na dálku, můžete zapojit i vy.


Categories: , , , , , , , Share

Leave a Reply