Kurz práce s informacemi je nejnavštěvovanějším předmětem v rámci celé Masarykovy univerzity. Nabízí hravou formou pohled na informační vzdělávání, takže se čtenář v kontaktu s Igráčky
(informačně gramotnými panáčky) postupně naučí definovat svou informační potřebu, nalézt k ní zdroje, analyzovat je, organizovat a v neposlední řadě také publikovat, presentovat nebo se učit. 146 stran textu tak rozhodně není nutnými skripty, ale spíše zábavnou procházkou mikrokosmem práce s informacemi.
Na tvorbě skript se podílelo sedm lidí z Centra informačního vzdělávání MU.
http://www.slideshare.net/CEINVE/kurz-prace-s-informacemi

Categories: , , , , Share

Leave a Reply